Kalme breinen in de klas

De rustbox: een tool vol met technieken om stress bij kinderen te reguleren.
De Rustbox is een online-tool waar rustbrengers voor kinderen en hun leerkrachten zijn samengebracht. Daar waar voorganger de Sorrybox gericht was op het bieden van hulpmiddelen en methodieken om te werken aan herstel na een conflict, richt de Rustbox zich preventiever op methodieken en modellen om samen met het kind “rustig” te worden of blijven.
In het eerste deel worden inzichten rond de werking van het stressbrein in relatie gebracht met probleemgedrag en de dynamiek tussen leerkracht en kind. Zowel de leerkracht als het kind hebben hun “Window of Tolerance”, een venstertje waarbinnen stressvolle gebeurtenissen of innerlijke spanningen kunnen worden opgevangen. Met de Rustbox wordt een individuele rustplanner opgemaakt waarbij de leerkracht helpt zichzelf en het kind te reguleren om spanningsopbouw te verlagen en zo terug binnen het “venstertje” van het kalme brein te komen.
In het tweede deel bekijken we samen de rijk gevulde “rust-otheek”, een verzameling van methodieken die het kind en de leerkracht kan helpen om hun stressniveau te reguleren. We proberen de inhoud af te stemmen op noden en mogelijkheden op de werkvloer en onze dagelijkse praktijk.
Beke Eric
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding
Per persoon
Schrijf je nu in
17 februari 2023
09u00 tot 16u00
Digitaal
21 april 2023
09u30 tot 16u30

Wat leer je

• kennis opdoen over de werking van het stress-brein en de “Window of tolerance”;
• het aanbod van de rustbox en de rust-o-theek kennen;
• werken met de rustplanner en de rustkaartjes;
• manieren ontdekken om het kalme brein bij het kind in de klas te beïnvloeden.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs

(Buitengewoon) lager onderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30: 21 april 2023 (Berchem)

Webinar
Volledige dag, 9u00 - 16u00: 17 februari 2023

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: vrijdag 17 februari 2023, 09u00 tot 16u00
Locatie: /

Datum: vrijdag 21 april 2023, 09u30 tot 16u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem