Kaatje Klank

Werken aan klankbewustzijn en articulatie in de kleuterklas.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• wat klankbewustzijn is en waarom dit belangrijk is;
• welke klankbewustzijnstaakjes ertoe doen in het kleuteronderwijs;
• handvatten om rond klankbewustzijn te werken in het kleuteronderwijs.

Inleiding

Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn? Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn? En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' laat springen? Dan is deze vorming over de taaleducatieve methode 'Kaatje Klank' iets voor jou! Je verkent de didactische principes die aan de grondslag liggen van Kaatje Klank. Je krijgt inzicht in de meest effectieve activiteiten om aan klankbewustzijn te werken en bekwaamt je ook in het stapsgewijs begeleiden van deze taken. Tot slot ontdek je inspirerende werkvormen en materialen om zowel met de volledige klasgroep als in kleine groepjes aan de slag te gaan.

Wat leer je

• kleuters stapsgewijs begeleiden tijdens klankbewustzijnspelletjes;
• gerichte feedback geven bij spreekfoutjes.

Wat kan je

• wat klankbewustzijn is en waarom dit belangrijk is;
• welke klankbewustzijnstaakjes ertoe doen in het kleuteronderwijs;
• handvatten om rond klankbewustzijn te werken in het kleuteronderwijs.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Kleuteronderwijzers van tweede (eventueel derde) kleuterklas, zorgteam en directies kleuterscholen

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie