Introductie teamteaching

Kennismaken met teamteaching.
Teamteaching blijkt een krachtige hefboom voor kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind met aandacht voor de werkbaarheid voor de leraar. 'Meer handen in de klas' is een effectieve strategie om beter om te gaan met de toenemende diversiteit in de klas en een meer inclusieve leeromgeving te creëren. Samen lesgeven inspireert om zowel leerlingen als leraren in hun kracht te zetten. Misschien denk je eraan om met teamteaching te starten? 
In deze vorming krijg je een stevige kennismaking met teamteaching. Wat is teamteaching en co-teaching? Welke verschillende teamteachingsmodellen zijn er en hoe kun je die vertalen naar je klaspraktijk? 
Je krijgt diepgaand inzicht in de meerwaarde en succesfactoren van teamteaching vanuit het onderzoek naar teamteaching aan de Arteveldehogeschool vanuit het steunpunt onderwijsonderzoek. 
Docent teamteaching Arteveldehogeschool Gent
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• verschillende beweegredenen kennen om teamteaching in te zetten;
• vormen van teamteaching en hun praktische vertaling kennen;
• zicht krijgen op de meerwaarde en succesfactoren van teamteaching.

Docenten

Boekentip

Teamteaching: samen onderweg. Een leidraad voor de praktijk, M. Meirsschaut & I. Ruys, Steunpunt Onderwijsonderzoek Gent - Samen lesgeven. Co-teaching in de praktijk, D. Fluijt, E. Struyf en C. Bakker, Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Lager onderwijs, Basisonderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs

Hoe kan je je verder verdiepen

Tenz-inspiratiedag: teamteaching,
zie https://www.tenz.be/vormingen/tenz-inspiratiedag-teamteaching

Extra informatie

Halve dag
09u30 - 12u30