Introductie oriëntatie op de wereld in Zill

Een veldverkenning in samenspel met het veld Initiatief en verantwoordelijkheid
We duiken dieper in het ontwikkelveld Oriëntatie op de wereld en koppelen dit meteen ook aan aspecten uit het persoonsgebonden ontwikkelveld Initiatief en verantwoordelijkheid. Op die manier verken je beide velden en leer je hoe ze elkaar versterken.

Wat zijn de ontwikkelthema’s van Oriëntatie op de wereld? Hoe verbind je de leerinhouden ervan met een onderzoekende houding? Welke kansen liggen er om vanuit verantwoordelijkheid, engagement en ondernemingszin met deze leerinhouden aan de slag te gaan? Hoe sluit dit aan bij je bestaande aanpak van kwaliteitsvolle WO-educatie? Deze kennismaking levert belangrijke inzichten en houvast op om Wereldoriëntatie vanuit Zill te benaderen en legt cruciale verbindingen met de persoonsgebonden ontwikkeling.
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• het ontwikkelveld Oriëntatie op de wereld kennen in samenspel met Initiatief en Verantwoordelijkheid en hoe dit versterkend werkt;
• reflecteren over kwaliteitsvol WO-onderwijs;
• hoe WO ook kansen biedt voor andere ontwikkelvelden en andere leerervaringen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Lager onderwijs, Basisonderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs: Zill-scholen

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be