Introductie mediakundige ontwikkeling in Zill

Wijs, vaardig en geletterd!
Het leerplanconcept Zill vertrekt vanuit de ontwikkeling van het kind. Zo zet het leerplan onder andere in op de mediakundige ontwikkeling van kinderen. Hoe ontwikkelen kinderen zich in het enthousiast en bekwaam omgaan met de mediataal in onze sterk gemedialiseerde samenleving?

In deze sessie introduceren we het ontwikkelveld en haar onderliggende thema’s: wat betekent het om kinderen te stimuleren in hun mediawijsheid, -geletterdheid en -vaardigheid? Hoe verhouden deze drie thema’s zich tot elkaar? Wat is het belang van media-educatie in het onderwijs en hoe sta je daar als schoolteam tegenover?

Op een speelse manier gaan we op veldverkenning, staan we stil bij wat media precies allemaal inhoudt en op welke manier dit aan bod kan komen in leerprocessen met kinderen, als zenders en als ontvangers. Je ontdekt ook op welke manier mediakundige ontwikkeling zich verhoudt tot de muzische mediavormen, computationeel denken, ICT ... Deze sessie wil een motiverende kennismaking zijn om met inzicht en inspiratie eerste of verdere stappen te zetten in dit mediakundige ontwikkelveld.
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• het belang van mediakundige ontwikkeling situeren, en daarover reflecteren;
• de ontwikkelthema’s van mediakundige ontwikkeling kennen en koppelen aan de praktijk;
• wat media in Zill allemaal inhoudt en hoe je er op diverse wijze aan kunt werken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs: Zill-scholen

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be