Interlevensbeschouwelijke competenties in het secundair onderwijs

Versterk de interlevensbeschouwelijke competenties op school.

De Vlaamse samenleving is superdivers, niet alleen qua taal, etnische achtergrond of cultuur, maar ook op levensbeschouwelijk vlak. De superdiversiteit daagt de samenleving en de school uit om “samen met elkaar te leven”. De school als minisamenleving is de uitgelezen plek om leerlingen voor te bereiden op het samen-leven. Via interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) leren jongeren over elkaars levensbeschouwing.

 

Sinds januari 2016 zijn de interlevensbeschouwelijke competenties een verplicht onderdeel van het leerplichtcurriculum. Hoe kun je als leerkracht de ILC van leerlingen versterken en bevorderen? Welke pedagogisch-didactische methoden zijn het best geschikt om in een klas- en schoolcontext te werken aan de ILC? Je leert op welke manier je de ILC kunt versterken binnen de klas- en schoolcontext. Daarnaast leer je als onderwijsprofessional omgaan met de levensbeschouwelijke diversiteit op school en in de klas. We vertrekken van de interlevensbeschouwelijke competenties en bekijken hoe je als leerkracht kunt ‘samen-werken’ om de ILC van de leerlingen te versterken.

Lafrarchi Naïma
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• kennis en inzicht verwerven in de interlevensbeschouwelijke (ontwikkelings)processen;
• opdrachten uitwerken waarbij je leerlingen stimuleert om zich te ontwikkelen: kennis, vaardigheden, attitude, sociaal en levensbeschouwelijk;
• een leerschema opstellen waarbij interlevensbeschouwelijke competenties en transversale einddoelen elkaar versterken;
• verscheidene werkvormen inzetten om interlevensbeschouwelijke competenties te bevorderen en te versterken;
• concrete ILC-opdrachten uitwerken;
• samenwerken en ontwikkelen van ILC-opdrachten met collega’s.

Docenten

Boekentip

Groeien in interlevensbeschouwelijke competenties, de leraar als coach, N.Lafrarchi, LannooCampus

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

(Buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be