Interlevensbeschouwelijke competenties (ILC)

De ILC binnen de school- en klaspraktijk.

De superdiversiteit daagt de samenleving en de school in het bijzonder uit om “samen mét elkaar te leven”. De school is de ideale omgeving om met de ILC concreet aan de slag te gaan. Hoe kan je als leerkracht werken aan het bevorderen en versterken van de ILC bij de leerlingen? Op welke manier kan je de ILC concreet vorm geven? Welke pedagogisch-didactische methoden zijn het best geschikt om in een klas- en schoolcontext te werken aan de ILC? Is het mogelijk om de VOET’en samen te lezen met de ILC?
De ILC maken integraal deel uit van de leerplannen van de levensbeschouwelijke vakken. We vertrekken van de ILC-matrix en bekijken hoe je als leerkracht kan ‘samen-werken’ om de ILC van de leerlingen te versterken.

Lafrarchi Naïma
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen

Wat leer je

• kennis over en inzichten in de interlevensbeschouwelijke ontwikkelingsprocessen;
• ILC competenties bevorderen en versterken via verscheidene werkvormen;
• opdrachten uitwerken waarbij de leerlingen gestimuleerd worden om zich zowel op kennis-, vaardigheid- als attitude persoonlijk, sociaal en levensbeschouwelijk te ontwikkelen;
• opstellen van een schema waarbij ILC en vaKathOndVla erschrijdende eindtermen elkaar versterken;
• concrete ILC-opdrachten uitwerken.

Docenten

Boekentip

Lafrarchi N. Maakt religie een verschil? Islamitische pedagogie beter begrijpen.Acco

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
Leerkrachten (alle) (KathOndVla)
Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken (OVSG en GO!)

Extra informatie

Dagdeel (3u)

Locatie

Datum: dinsdag 26 maart 2019, 09u30 tot 12u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven