Inspiratiesessie teamteaching (Secundair onderwijs)

Co- en teamteaching: alleen gaat het sneller, samen gaat het beter.

Om een antwoord te bieden op een aantal uitdagingen in hetonderwijs, kiezen meer en meer scholen ofleerkrachtenteams voor teamteaching:inspelen op de verschillen in de klas, een grotere variatie aan werkvormenaanbieden of inzetten op zelfgestuurd leren … Ook voor de leraar biedtteamteaching veel mogelijkheden, leren van elkaar en elkaar ondersteunen dooruitdagingen samen aan te pakken.

De vorming begint met een brainstorm over de doelen vanteamteaching, op leerling- en leraarniveau. Wat zou de meerwaarde vanteamteaching zijn voor jullie klaspraktijk? Die is namelijk voor elke schoolverschillend. Daarna krijg je een brede waaier aan praktijkvoorbeelden over hoeje die doelen kunt bereiken via teamteaching. Vervolgens staan we samen stilbij de valkuilen van teamteachen en krijg je informatie over hoe je die kuntvoorkomen. Ten slotte gaan jullie in team aan de slag om de eerste stappen tezetten om jullie samenwerking vorm te geven.

Deze workshop is voor iedere leraar, directeur ofonderwijsondersteuner die aan teamteaching wil beginnen, maar graag inspiratiekrijgt over hoe je dat het beste aanpakt, of elk team dat met teamteachingbegonnen is en tegen een aantal hindernissen botst. We bekijken teamteachingheel breed als elke vorm van samenwerkend lesgeven, of het nu gaat over eensporadische samenwerking om vakoverstijgend een project geschiedenis enNederlands op poten te zetten, of over een structureel samenwerkingsverbandtussen verschillende leraars die een flex-werking aanbieden om leerstof teremediëren en verdiepen.

Verhelst Lisa
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• de doelen of meerwaarde van teamteaching voor jouw school of leerlingengroep analyseren;
• een hele waaier aan vormen van teamteaching kennen;
• de valkuilen van teamteaching begrijpen en hoe je die kunt voorkomen;
• de eerste stappen om teamteaching op jouw school vorm te geven.

Docenten

Boekentip

Het boek van Lisa Verhelst over de praktijk van Teamteaching zal verschijnen voorjaar 2022 bij Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

(Buitengewoon) secundair onderwijs

Hoe kan je je verder verdiepen

Tenz-inspiratiedag: teamteaching

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be