Inspiratiesessie teamteaching (Basisonderwijs)

Co- en teamteaching: alleen gaat het sneller, samen gaat het beter.

Om een antwoord te bieden op een aantal uitdagingen in het onderwijs, kiezen meer en meer scholen of leerkrachtenteams voor teamteaching: inspelen op de verschillen in de klas, een grotere variatie aan werkvormen aanbieden of inzetten op zelfgestuurd leren … Ook voor de leraar biedt teamteaching veel mogelijkheden, leren van elkaar en elkaar ondersteunen door uitdagingen samen aan te pakken.

De vorming begint met een brainstorm over de doelen van teamteaching, op leerling- en leraarniveau. Wat zou de meerwaarde van teamteaching zijn voor jullie klaspraktijk? Die is voor elke school verschillend. Daarna krijg je een brede waaier aan praktijkvoorbeelden over hoe je die doelen kunt bereiken via teamteaching. Vervolgens staan we samen stil bij de succesfactoren en valkuilen van teamteachen en krijg je informatie over hoe je die kunt voorkomen. Ten slotte gaan jullie in team aan de slag om de eerste stappen te zetten om jullie samenwerking vorm te geven.

Deze workshop is voor iedere leraar, directeur of onderwijsondersteuner die aan teamteaching wil beginnen, maar graag inspiratie krijgt over hoe je dat het beste aanpakt, of elk team dat met teamteaching begonnen is en tegen een aantal hindernissen botst. We bekijken teamteaching heel breed als elke vorm van samenwerkend lesgeven, of het nu gaat over een sporadische samenwerking tussen parallelleerkrachten die voor WO de deuren van hun klassen af en toe openzetten, of over een structureel samenwerkingsverband tussen een zorgleraar en een kleuterleraar om de overgang naar het eerste leerjaar vlotter te laten verlopen.

Verhelst Lisa
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• de doelen of meerwaarde van teamteaching voor jouw school of leerlingengroep analyseren;
• een hele waaier aan vormen van teamteaching kennen;
• de valkuilen van teamteaching begrijpen en hoe je die kunt voorkomen;
• de eerste stappen om teamteaching op jouw school vorm te geven.

Docenten

Boekentip

Het boek van Lisa Verhelst over de praktijk van Teamteaching zal verschijnen voorjaar 2022 bij Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Hoe kan je je verder verdiepen

Tenz-inspiratiedag: teamteaching

Extra informatie

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be