Indyspel: een spel over interculturele dynamieken

Ontdek elkaars standpunten en bekommernissen in verband met culturele verschillen.
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon

• als team elkaars standpunten en bekommernissen over culturele verschillen kennen;
• gemeenschappelijke richtlijnen en omgangsvormen vastleggen over de omgang met culturele verschillen.

Inleiding

In de startsessie speel je het Indyspel. De spelleider legt een aantal casussen voor. De teamleden worden uitgedaagd om bij elke casus stelling te nemen. Deze keuzes maken de individuele strategie van de deelnemers zichtbaar, maar ook de teamstrategie. In een nabespreking geef je verschillende strategieën een plaats. In de twee volgende sessies ga je met het team op zoek naar richtlijnen en omgangsvormen om met culturele verschillen om te gaan.

Wat leer je

Wat kan je

• als team elkaars standpunten en bekommernissen over culturele verschillen kennen;
• gemeenschappelijke richtlijnen en omgangsvormen vastleggen over de omgang met culturele verschillen.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• bouw een vaste reflectiemethode in om samen na te denken over concrete
gebeurtenissen in verband met culturele verschillen;
• de leidinggevende kan coaching volgen om het team te begeleiden bij de reflectie
en om het beleid in de praktijk vorm te geven.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie