Inclusieve besluitvorming en conflictresolutie voor leidinggevenden

Deep democracy: haal wijsheid uit de minderheid.

Arnold Mindell en Myrna Lewis, de grondleggers van Deep Democracy, hebben altijd speciale aandacht gehad voor hoe leiders in hun werk en in de wereld staan. Hoe kunnen zij aan inclusieve besluitvorming doen en alle stemmen horen zonder aan besluitvaardigheid in te boeten? Hoe kunnen zij hun team blijven bijstaan, ook als het spannend wordt?

Tijdens deze vorming krijg je als leidinggevende zicht op hoe Deep Democracy in een onderwijscontext van nut kan zijn. Maak kennis met de sabotagelijn, ontdek hoe je tegelijk leider en facilitator kan zijn tijdens een meeting en krijg een nieuwe kijk op je team. Je maakt kennis met het ZEBRA-model (de wijsheid zit in de 'nee') en je ervaart tools als de check-in, de vierstapsbesluitvorming en het debat.

Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• een andere kijk op groepen en teams die zondebokken en stereotypering doorbreekt;
• een inclusief besluit nemen zodat je iedereen mee hebt in de implementatie;
• omgaan met verschillen en spanningen zodat een groep niet gaat polariseren.

Docenten

Boekentip

Van zondebok naar zebra. Deep democracy, een nieuwe kijk op besluitvorming en conflicthantering, F. Matheusen, Pelckmans Pro

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(buitengewoon) basisonderwijs: directie en beleidstem - (buitengewoon) secundair onderwijs: directie en beleidsteam