In-Tenz co-teaching

Groeien in samen lesgeven, een opportuniteit om te groeien in duurzaam innoveren.

Tijdens deze Tenz-dag leer je heel wat bij over co-teaching. Samen lesgeven is brandend actueel na de invoering van het M-decreet in Vlaanderen. ‘Meer handen in de klas’ is een effectieve strategie om beter om te gaan met de toenemende diversiteit in de klas en een meer inclusieve leeromgeving te creëren. Dit innovatieproces vraagt tijd. Welke leiderschapskwaliteiten zijn ondersteunend?

We luisteren naar Dian Fluijt, oprichtster van De OnderwijsMENSen. Dian doctoreerde in 2018 rond het thema ‘Passend onderwijzen met co-teaching’. Haar verhaal wordt ondersteund door praktijkverhalen zowel uit Nederland als Vlaanderen, zowel voor basis- als secundair onderwijs. Tijdens de workshops zoom je in op de betekenis van co-teaching in inclusief onderwijs, verbondenheid of good practice verhalen.

Praktische info
09u00 - 09u30 Onthaal
09u30 - 11u00

Keynote door Dian Fluijt en Marleen van Kooten: Groei in co-teaching
Co-teaching staat of valt met een goede samenwerking. Elkaar vertrouwen is hierbij de belangrijkste voorwaarde. Een goede samenwerking tussen co-teachers beïnvloedt de ontwikkeling en de leerprestaties van leerlingen. Genoeg redenen dus om na te gaan of je als co-teacher de vertrouwensscan kan doorstaan. Verder bespreken we wat de ontwikkeling van co-teaching teams belemmert en wat juist stimulerend werkt.

Miriam Stallaert en Marcia van der Wens getuigen over hun good practices. In Kindcentrum ’t Schrijverke is er vanaf de wet op passend onderwijs (M-decreet) gewerkt aan een structureel aanbod in extra ondersteuning via co-teaching. De invoering hiervan is niet altijd soepel verlopen, maar er zijn ook wow-momenten geweest: zoals de gezamenlijke professionalisering van het team die meteen invloed had op de werkvloer en de samenwerking nog intenser maakte.

11u00 - 11u15 Pauze
11u15 - 13u00 Workshop naar keuze
13u00 - 14u00 Lunch en netwerkmoment

Kies uit de volgende workshops
1. Co-teaching en inclusief onderwijs: Dian Fluijt & Marleen Van Kooten
Defence for Children International concludeert dat het recht op inclusief onderwijs onvoldoende wordt gewaarborgd. Co-teaching kan een belangrijke rol vervullen bij het realiseren van inclusief onderwijs. Samen lesgeven wordt een nog krachtiger pedagogisch onderwijsmodel als de principes van Universal Design for Learning als onderlegger worden gebruikt. Wat zijn deze principes en hoe kunnen deze ervoor zorgen dat co-teachers nog beter in hun vak worden?

2. Verbondenheid als fundament voor educatie en zorg: Gie Deboutte & Katrien Vergauwen
Verbondenheid is een sleutelfactor in het educatieve proces. Educatie vraagt om een veilig, betrouwbaar en stimulerend contact. Niet enkel met de lesgever, trainer of coach maar ook met anderen en jezelf. Open en geweldloos communiceren, inzetten op samenwerking en een gezonde groepsdynamiek, ruimte geven/krijgen voor het ontdekken en benutten van de eigen kracht en competenties, herstelgericht omgaan met conflicten … Het vraagt visie en teamkracht om al die aspecten van de schoolwerking en van het pedagogisch gebeuren op elkaar af te stemmen en te integreren.

3. School Het Ooievaarsnest: directeur Jan Verwulgen
Het traditionele jaarklassensysteem staat onder druk door het voortschrijdend inzicht in onderwijsnoden, de sneller ontwikkelende wereld en de integratieuitdaging van personen met beperkingen. Co-teachen geeft hierin al heel wat ademruimte zowel op gebied van verantwoordelijkheid over de groep als in differentiatiemogelijkheden. Binnen onze school is co-teachen een tussenstap om te evolueren naar werken in een Professionele LeerGemeenschap (PLG) waar leerlingen een individueel traject kunnen volgen met aandacht voor hun talenten.

4. Don Bosco School: Jan Boone en Sofie Van Landuyt
Wij zijn twee leerkrachten Frans en Engels in de derde graad TSO met een tiental jaar ervaring. Door de samenwerking met drie andere vakcollega’s, is onze job nog boeiender geworden. In de zoektocht om de motivatie bij onze leerlingen te verhogen, kwamen we uit bij co-teaching. Nadat we de vijfdaagse vorming rond co-teaching bij Tenz (Dian Fluijt en Marleen van Kooten) volgden, werkten we met het team aan een pedagogisch model dat leerlingen meer eigenaarschap over hun leren geeft en tegelijkertijd de ruimte biedt om individuele feedback te geven. We bieden je een inkijk op onze praktijk en verwijzen daarbij naar de theorie.

Fluijt Dian
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Schrijf je nu in
2 oktober 2019
09u30 tot 14u00

Docenten

Boekentip

Samen lesgeven. Co-Teaching in de Praktijk, D. Fluijt, E. Struyf, en C. Bakker, Pelckmans Pro - Passend onderwijzen met co-teaching, D. Fluijt, Global Academic Press

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs

Basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs - Leerkrachten, directie en beleidsteam

Extra informatie

De workshop kies je de dag zelf.

Tenz-dag
9u30 tot 14u00:
2 oktober 2019 (Gent)

Locatie

Datum: woensdag 2 oktober 2019, 09u30 tot 14u00
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent