In-Tenz co-teaching

Groeien in samen lesgeven, een opportuniteit om te groeien in duurzaam innoveren.

Inschrijven is niet meer rmogelijk, aangezien de inspiratiedag volzet is.

Tijdens deze Tenz-dag leer je heel wat bij over co-teaching. Samen lesgeven is brandend actueel na de invoering van het M-decreet in Vlaanderen. ‘Meer handen in de klas’ is een effectieve strategie om beter om te gaan met de toenemende diversiteit in de klas en een meer inclusieve leeromgeving te creëren. Dit innovatieproces vraagt tijd. Welke leiderschapskwaliteiten zijn ondersteunend?

We luisteren naar Dian Fluijt, oprichtster van De OnderwijsMENSen. Dian doctoreerde in 2018 rond het thema ‘Passend onderwijzen met co-teaching’. Haar verhaal wordt ondersteund door praktijkverhalen zowel uit Nederland als Vlaanderen, zowel voor basis- als secundair onderwijs. Tijdens de workshops zoom je in op de betekenis van co-teaching in inclusief onderwijs, verbondenheid of good practice verhalen.

Praktische info
09u00 - 09u30 Onthaal
09u30 - 10u30

Keynote door Dian Fluijt en Marleen van Kooten: Groei in co-teaching
Co-teaching staat of valt met een goede samenwerking. Elkaar vertrouwen is hierbij de belangrijkste voorwaarde. Een goede samenwerking tussen co-teachers beïnvloedt de ontwikkeling en de leerprestaties van leerlingen. Genoeg redenen dus om na te gaan of je als co-teacher de vertrouwensscan kan doorstaan. Verder bespreken we wat de ontwikkeling van co-teaching teams belemmert en wat juist stimulerend werkt.

10u30 - 10u50 Pauze
10u50 - 12u30 Workshop naar keuze
12u30 - 12u50 Afronding
12u50 - 14u00 Lunch en netwerkmoment

Kies uit de volgende workshops:

WORKSHOP 1: Co-teaching in de praktijk op Don Bosco Sint-Denijs-Westrem
Jan Boone en Sofie Van Landuyt, leerkrachten Frans en Engels in de derde graad TSO
VOLZET

Focus
Krijg zicht op hoe wij het co-teachingproject uitrollen op onze school. We starten met de theorie gebaseerd op 'Co-teaching in de praktijk' van Dian Fluijt en geven daarna een beeld van hoe we deze theorie implementeren op onze school.

Korte inhoud
De laatste drie jaar deden wij op onze school heel wat ervaring op in co-teaching. Dit zowel in het eerste jaar B-stroom als in de derde graad TSO. Via samen lesgeven willen we het leerrendement van onze leerlingen verhogen. Na de opleiding rond co-teaching van Dian Fluijt gebruikten we de theorie om de vertaalslag te maken naar de praktijk in onze school.

Doelgroep
Iedereen die geïnteresseerd is in co-teaching.

WORKSHOP 2: Co-teaching een prachtig concept om Passend onderwijs ofwel het M-Decreet" vorm te geven
Miram Stallaert en Marcia Van der Wens, directie van kindcentrum ’t Schrijverke (NL)

Focus
Ontdek hoe je met co-teaching alle kinderen in een reguliere setting voorziet in hun onderwijs- en ontwikkelbehoefte. Vorm een professionele leergemeenschap op de werkvloer.

Korte inhoud
We lichten onze innovatie toe en hoe het proces van de innovatie er uit heeft gezien. We doelen dan ook op het waarom, hoe en wat, de cirkel van Sinec. We delen geslaagde praktijkvoorbeelden maar vertellen ook over de drempels die we tegen kwamen en processen die moeizaam verliepen. Als je het "waarom" voor ogen houdt is deze innovatie voor kinderen en collega's goud waard. Het schept "werkgeluk i.p.v. frustratie.

Doelgroep
Leidinggevenden, besturen, onderwijsadviseurs en collega's die vinden dat ieder kind een plek moet hebben in een reguliere setting. Iedereen die hier niet mee akkoord gaat, is ook zeker welkom.

WORKSHOP 3: De gemiddelde leerling bestaat niet: deuren openen met co-teaching
Dian Fluijt en Marleen van Kooten

Focus
We bieden nieuwe inzichten en aandachtspunten die deuren openen voor leerlingen die niet zomaar in de traditionele structuren passen.

Korte inhoud
Met Universal Design for Learning (UDL) ben je als co-teacher heel bewust bezig met het ontwerpen van je leeromgeving en lessen. We introduceren het UDL-raamwerk en bespreken de betekenis daarvan voor de eigen school. Tevens onderzoek je aan de hand van checklists wat dit raamwerk betekent voor de samenwerking met je leerlingen en je co-teaching partner.

Doelgroep
Collega’s uit het lager en secundair onderwijs, al dan niet co-teachers.

WORKSHOP 4: De professionele leergemeenschap (PLG) als antwoord op de stijgende diversiteit en de uitdaging van de langere loopbaan
Jan Verwulgen, directeur van basisschool Het Ooievaarsnest

Focus
Als we ermee rekening houden dat elk kind uniek is en door het leven stapt met eigen talenten, dromen, wensen, angsten en uitdagingen, dan lopen we tegen onze grenzen aan als leerkracht in het jaarklassensysteem. Als we samenwerken kunnen we dat wel langer volhouden. We bieden het professionele leergemeenschap-model (PLG) aan als alternatief en tonen hoe een schoolgebouw deze werking kan faciliteren.

Korte inhoud
Wat houdt het begrip professionele leergemeenschap in en hoe werkt dit precies? Kom meer te weten over werkmomenten rond PLG, hoe wij ons project uitrollen en ontdek een nieuwbouw geënt op PLG-werking.

Doelgroep
Basis- en secundair onderwijs.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Docenten

Boekentip

Samen lesgeven. Co-Teaching in de Praktijk, D. Fluijt, E. Struyf, en C. Bakker, Pelckmans Pro - Passend onderwijzen met co-teaching, D. Fluijt, Global Academic Press

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs

Basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs - Leerkrachten, directie en beleidsteam

Extra informatie

De workshop kies je de dag zelf.

Tenz-dag
9u30 tot 14u00:
2 oktober 2019 (Gent)