In-Tenz co-teaching

Groeien in samen lesgeven, een opportuniteit om te groeien in duurzaam innoveren.

Tijdens deze Tenz-dag leer je heel wat bij over co-teaching. Samen lesgeven is brandend actueel na de invoering van het M-decreet in Vlaanderen. ‘Meer handen in de klas’ is een effectieve strategie om beter om te gaan met de toenemende diversiteit in de klas en een meer inclusieve leeromgeving te creëren.
Dit innovatieproces vraagt tijd. Welke leiderschapskwaliteiten zijn ondersteunend? We luisteren naar Dian Fluijt, oprichtster van De OnderwijsMENSen. Dian doctoreerde in 2018 rond het thema ‘Passend onderwijzen met co-teaching’. Haar verhaal wordt ondersteund door praktijkverhalen zowel uit Nederland als Vlaanderen, zowel voor basis- als secundair onderwijs. Tijdens de workshops zoom je in op de betekenis van co-teaching in inclusief onderwijs, verbondenheid of good practice verhalen.

Praktische info
09u00 - 09u30 Onthaal
09u30 - 11u00 Keynote
Durf te co-teachen!
Co-teaching staat of valt met een goede samenwerking. Elkaar vertrouwen is hierbij de belangrijkste voorwaarde. Een goede samenwerking tussen co-teachers beïnvloedt de ontwikkeling en de leerprestaties van leerlingen. Genoeg redenen dus om na te gaan of je als co-teacher de vertrouwensscan kan doorstaan. Verder bespreken we wat de ontwikkeling van co-teaching teams belemmert en wat juist stimulerend werkt.

met getuigenissen uit volgende scholen:
• Kindcentrum 't Schrijverke,
• Het Ooievaarsnest, Assenede (basisonderwijs)
• Don Bosco, Sint-Denijs-Westrem (secundair onderwijs)

11u00 - 11u15 Pauze
11u15 - 13u00 Workshop naar keuze
13u00 - 14u00 Lunch en netwerkmoment

Kies uit de volgende workshops:

Co-teaching en inclusief onderwijs
Defence for Children International concludeert dat het recht op inclusief onderwijs onvoldoende wordt gewaarborgd. Co-teaching kan een belangrijke rol vervullen bij het realiseren van inclusief onderwijs. Samen lesgeven wordt een nog krachtiger pedagogisch onderwijsmodel als de principes van Universal Design for Learning als onderlegger worden gebruikt. Wat zijn deze principes en hoe kunnen deze ervoor zorgen dat co-teachers nog beter in hun vak worden?

Verbondenheid als fundament voor educatie en zorg
Verbondenheid is een sleutelfactor in het educatieve proces. Educatie vraagt om een veilig, betrouwbaar en stimulerend contact. Niet enkel met de lesgever, trainer of coach maar ook met anderen en jezelf.

Open en geweldloos communiceren, inzetten op samenwerking en een gezonde groepsdynamiek, ruimte geven/krijgen voor het ontdekken en benutten van de eigen kracht en competenties, herstelgericht omgaan met conflicten … Het vraagt visie en teamkracht om al die aspecten van de schoolwerking en van het pedagogisch gebeuren op elkaar af te stemmen en te integreren.

Fluijt Dian
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Schrijf je nu in
2 oktober 2019
09u30 tot 14u00

Docenten

Boekentip

Samen lesgeven. Co-Teaching in de Praktijk, D. Fluijt, E. Struyf, en C. Bakker, Pelckmans Pro - Passend onderwijzen met co-teaching, D. Fluijt, Global Academic Press

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs

Basisonderwijs: directie en beleidsteam - Secundair onderwijs: directie en beleidsteam - Volwassenenonderwijs

Extra informatie

De workshop kies je de dag zelf.

Tenz-dag
9u30 tot 14u00:
2 oktober 2019 (Gent)

Locatie

Datum: woensdag 2 oktober 2019, 09u30 tot 14u00
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent