IJsbergrekenen

Het maken van sommen is slechts het topje van de ijsberg.
Introductie IJsbergrekenen
Het rekenproces kan met een ijsberg vergeleken worden. Sommen zijn slechts het topje van de ijsberg. Net als bij een echte ijsberg bevindt het belangrijkste gedeelte zich onder het wateroppervlak, in het drijfvermogen. Hoe steviger er geïnvesteerd wordt in het drijfvermogen, hoe groter de kans is dat het topje zichtbaar wordt.

De aanpak sluit nauw aan bij het alom gekende CSA-model (concreetschematisch-abstract). Het is daarbij belangrijk dat elk kind tijdens het leerproces voortdurend het gevoel van competentie kan behouden, zodat het gemotiveerd blijft. Stapsgewijs worden kinderen door een zorgvuldig inzichtelijk proces geleid, met goed uitgekiende materialen. Het leren gebeurt al handelend en pratend. De oefenstof bestaat uit prettige spelvormen die haalbaar zijn in elke klas en naast elke methode gebruikt kunnen worden.

Traject: IJsbergrekenen
Ijsbergrekenen laat je nadenken over wiskundeonderwijs. In deze aanpak leid je de leerlingen door een zorgvuldig inzichtelijk proces met goed uitgekiende materialen. Het leren gebeurt al handelend en pratend. In dit traject ga je met het team aan de slag om je rekenonderwijs vanuit de verschillende principes van ijsbergrekenen onder de loep te nemen.

Dit traject kun je opbouwen vanuit de verschillende modules introductie ijsbergrekenen, automatiseren en problemen oplossen. In dit traject ga je vooral op zoek naar de achterliggende principes en de leerlijnen in het basisonderwijs. Daarnaast is er via leerstudio een individugericht aanbod mogelijk waarin je per leerjaar de specifieke leerinhouden behandelt.

Dit is een traject op maat waarbij de focus ligt op wiskundedidactiek. Aan de hand van concrete tips en tricks zorgen we samen voor een implementatie in de praktijk. Op die manier leg je als team een stevige basis voor je wiskundeonderwijs.
Leerstudio
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• de basisprincipes van de ijsbergdidactiek verwoorden;
• inzicht krijg in de opbouw van de rekenontwikkeling;
• de aanpak verantwoorden door de achterliggende leertheorieën.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Basisonderwijs, Secundair Onderwijs (eerste graad B-stroom)

Extra informatie

Individugerichte vorming
De individugerichte workshops worden georganiseerd door Leerstudio Meer info via leerstudio.be

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be

Traject
Meer info via info@tenz.be