Identiteitsontwikkeling in een superdiverse school

Meervoudige en meerlagige ontwikkeling van de identiteit

Identiteitsontwikkeling is een onderdeel van onze persoonlijkheidsontwikkeling. De identiteit bestaat uit meerdere deelidentiteiten die met elkaar verbonden zijn. Deze periode wordt soms door jongeren ervaren als moeilijk. Ze doorgaan een socio-emotionele moeilijke tijd. Ze zoeken naar wie ze zijn, naar een eigen identiteit, naar een eigen ‘IK’ die voor hen betekenisvol is binnen de superdiverse context waarin ze leven.

 

De identiteitsontwikkeling verloopt via spiraalvormige processen die cruciale momenten bevat voor de persoonlijke ontwikkeling en groei. Bepaalde factoren hebben een – negatieve of positieve – invloed op dit proces. We bekijken welke factoren een rol spelen in de identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren. Welke factoren beïnvloeden hun keuze- en ontwikkelingsproces? Welke elementen geven zij zelf aan als belangrijk? Kan levensbeschouwelijke identiteit ingezet worden binnen de klas- en schoolcontext? Welke socio-emotionele processen liggen aan de basis van het identiteitsontwikkelingsproces bij jongeren? 

Lafrarchi Naïma
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• inzicht te krijgen in de identiteitsontwikkelingsprocessen, met name de interactie, verbanden en invloed van de verschillende deelidentiteiten;
• scharniermomenten en bepalende factoren (h)erkennen in de identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren;
• de deelidentiteiten positief in te zetten in een klas- en schoolomgeving;
• opdrachten te ontwikkelen waarin de deelidentiteiten een plaats krijgen en positief kunnen ingezet worden.

Docenten

Boekentip

Maakt religie een verschil? Islamitische pedagogie beter begrijpen, N. Lafrarchi, Acco

Praktische informatie