Identiteitsontwikkeling in een superdiverse school

Meervoudige en meerlagige ontwikkeling van de identiteit.

Identiteitsontwikkeling is een onderdeel van onze persoonlijkheidsontwikkeling. De identiteit bestaat uit meerdere deelidentiteiten die naast en met elkaar verbonden zijn. Tijdens de adolescentie krijgt de identiteitsontwikkeling een boost. Jongeren maken soms een socio-emotionele moeilijke periode mee. Ze zoeken naar wie ze zijn, naar een eigen identiteit, naar een eigen ‘IK’ die voor hen betekenisvol is.

De identiteitsontwikkeling verloopt via spiraalvormige processen waarin scharniermomenten cruciale momenten zijn in de persoonlijke groei. Bepaalde factoren binnen dit proces zijn essentieel om te komen tot een identiteit in evenwicht. We bekijken welke factoren een rol spelen in de identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren. Welke factoren beïnvloeden hun keuze- en ontwikkelingsproces? Welke elementen geven zij zelf aan als belangrijk? Kan levensbeschouwelijke identiteit ingezet worden binnen klas- en schoolcontext? Welke socio-emotionele processen liggen aan de basis van de identiteitsontwikkelingsproces bij jongeren?

Lafrarchi Naïma
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• inzicht te krijgen in de identiteitsontwikkelingsprocessen, met name de interactie, verbanden en invloed van de verschillende deelidentiteiten;
• scharniermomenten herkennen in de identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren;
• de deelidentiteiten positief in te zetten in een klas- en schoolomgeving;
• opdrachten te ontwikkelen waarin de deelidentiteiten een plaats krijgen en positief kunnen ingezet worden.

Docenten

Boekentip

Maakt religie een verschil? Islamitische pedagogie beter begrijpen, N. Lafrarchi, Acco

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs

(Buitengewoon) secundair onderwijs - Zorg in en rond de school