Identiteitsontwikkeling in een superdiverse school

Identiteitsontwikkeling als onderdeel van de persoonlijke groei.

Alle jongeren zijn zinzoekers. Ze zoeken naar een eigen identiteit, naar een eigen ‘IK’, die voor hen betekenisvol is. De identiteitsontwikkeling verloopt via spiraalvormige processen waar zich ‘scharniermomenten’ het ‘momentum’ is naar persoonlijke groei. Bepaalde factoren binnen dit proces zijn essentieel om te komen tot een evenwichtige identiteit. We bekijken welke factoren een rol spelen in de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren. Welke factoren spelen een rol in hun keuzeproces? Welke elementen geven zij zelf aan als belangrijk? Kan de religieuze identiteit positief worden ingezet in een schoolomgeving?
Meer algemeen: Welke socio-emotionele processen liggen aan de basis van de identititeitsontwikkelingsproces?

Lafrarchi Naïma
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• welke factoren een rol spelen in de identiteitsontwikkelingsprocessen, met name wat de verhouding is tussen de deelidenteiten;
• de scharniermomenten benoemen en herkennen in de identiteitsontwikkeling van jongeren;
• welke elementen een invloed kunnen hebben op de (evenwichtige) identiteitsontwikkeling;
• hoe je deelidentiteiten positief kan inzetten in een schoolomgeving;
• opdrachten ontwikkelen waarbij de verscheidene deelidentiteiten als positief hefboom kunnen ingezet worden;
• de VOET’en en vakspecifieke eindtermen inzetten voor een positieve identiteitsontwikkeling.

Docenten

Boekentip

Lafrarchi N. Maakt religie een verschil? Islamitische pedagogie beter begrijpen.Acco

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

Dagdeel