Hoogsensitieve kinderen in het onderwijs

Help kinderen beter omgaan met emoties en overprikkeling
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• wat de kenmerken van hoogsensitiviteit zijn;
• hoe deze tot uiting komen in de klas en op school;
• wat deze leerlingen vooral nodig hebben;
• wat hun valkuilen zijn en hoe we hen kunnen helpen die te voorkomen;
• hoe we hen het best kunnen stimuleren.

Inleiding

Hoogsensitiviteit is een term die vaker opduikt. Het is geen (leer)stoornis of aandoening, maar een karaktereigenschap die we bij 15 tot 20% van de kinderen en jongeren aantreffen. Het gaat om kinderen/jongeren met een heel fijngevoelig zenuwstelsel en een intense belevingswereld. Door recent onderzoek weten we steeds meer van het specifieke functioneren van deze kinderen/jongeren en het effect van hoogsensitiviteit op hun schoolse prestaties, hun gedrag en sociale omgang.

Wat leer je

• beter omgaan met hoogsensitieve leerlingen;
• hun sterke emoties beter begrijpen;
• hun kwaliteiten beter inzetten in het schoolgebeuren;
• vanuit een ander perspectief kijken naar gedrag dat op het eerste zicht misschien raar, flauw of onbegrijpelijk lijkt;
• concrete tips en tools gebruiken die niet alleen het hooggevoelige kind maar ook het hele klasgebeuren ten goede komen.

Wat kan je

• wat de kenmerken van hoogsensitiviteit zijn;
• hoe deze tot uiting komen in de klas en op school;
• wat deze leerlingen vooral nodig hebben;
• wat hun valkuilen zijn en hoe we hen kunnen helpen die te voorkomen;
• hoe we hen het best kunnen stimuleren.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie