Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen met plezier lezen

Bevorder de leesmotivatie op maat van jouw klas of school.

We reiken enkele eenvoudig inzetbare tools aan op drie vlakken:
• leesaanbod: wat, waar en wanneer lezen je leerlingen? Hoe zorg je voor een divers boekenaanbod qua thema’s en genres? Hoe zet je boeken doorheen de dag in? Hoe selecteer je een goed boek uit een aanbod van hedendaagse kinderliteratuur?
• klasorganisatie: hoe organiseer je het lezen individueel en in groep? Wat zijn de voor- en nadelen van lezen in (niveau)groep, themalezen, vrij lezen en voorlezen? Wat zijn motiverende werkvormen die voor leesplezier zorgen?
• verwerking: hoe laat je kinderen hun ervaringen met het lezen van een boek delen?

Simoens Elly
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• nadenken over waar, wanneer en wat je leerlingen lezen en hoe dit effect heeft op de leesmotivatie;
• voor- en nadelen verkennen van verschillende organisatievormen bij lezen;
• werkvormen die de verwerking van het lezen anders aanpakken en motiverend werken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs, Lager onderwijs

(Buitengewoon) lager onderwijs - Zorg in en rond de school