Hoe van ouders bondgenoten maken?

Zet in op ouderbetrokkenheid op school
Ouders lopen vaak in de buitenbaan van de school. Daardoor worden kansen gemist. Deze vorming verkent met behulp van handige en beproefde tools hoe ouders bondgenoten kunnen worden van de school. De opgedane kennis en tools stellen je in staat om een gedragen visie en acties rond ouderbetrokkenheid uit te werken.

Inspraak, participatie, actieve betrokkenheid in het schoolgebeuren: er zijn veel mogelijkheden om na te gaan hoe ouders (nog meer) bondgenoot kunnen worden van de school. Scholen met een goede ouderbinding halen hier voordeel uit: een warmer schoolklimaat, meer gemotiveerde leerkrachten, frisse ideeën, extra helpende handen, ouders die makkelijker bereikbaar zijn, kinderen die beter presteren … Ook bij zorg en remediëring biedt een goed contact met de ouders meer uitzicht op succes.
Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• wat ouderbetrokkenheid inhoudt en welke meerwaarde het biedt voor de school;
• inzicht krijgen in hoe ouderbetrokkenheid werkt en kan worden verbreed;
• hoe je als team de ouderbetrokkenheid kunt versterken: in kaart brengen, evalueren en versterken van de huidige aanpak op school door middel van weloverwogen initiatieven;
• hulpmiddelen kennen en gebruiken om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, Buitenschoolse kinderopvang

Extra informatie

Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30: 14 november 2022 (Leuven)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: maandag 14 november 2022, 09u30 tot 12u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven