Hoe van ouders bondgenoten maken?

Ouderbetrokkenheid als hefboom gebruiken

Ouders lopen vaak in de buitenbaan van de school. Hierdoor worden kansen gemist. Deze vorming verkent met behulp van handige en beproefde tools hoe ouders bondgenoten kunnen worden van de school. De opgedane kennis en tools stellen jullie als schoolteam in staat om een gedragen visie en acties rond ouderbetrokkenheid uit te werken.

 

Inspraak, participatie, actieve betrokkenheid in het schoolgebeuren: er zijn veel mogelijkheden om na te gaan hoe ouders (nog meer) bondgenoot kunnen worden van de school. Scholen met een goede ouderbinding halen hier voordeel uit: een warmer schoolklimaat, kinderen die beter presteren, meer gemotiveerde leerkrachten, frisse ideeën, extra helpende handen, ouders die makkelijker bereikbaar zijn, enz. Ook bij zorg en remediëring biedt een goed contact met de ouders uitzicht op succes.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Wat leer je

• wat ouderbetrokkenheid betekent en welke positieve effecten ermee gepaard gaan;
• inzicht krijgen in hoe ouderbetrokkenheid werkt en kan worden verbreed en verstevigd;
• methodisch versterken van de ouderbetrokkenheid op je school: in kaart brengen, evalueren en versterken van de huidige aanpak op school d.m.v. een actieplan en concrete initiatieven.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, Buitenschoolse kinderopvang