Hoe van ouders bondgenoten maken?

Zet in op ouderbetrokkenheid op school.
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon

• wat ouderbetrokkenheid betekent en welke positieve effecten er mee gepaard gaan;
• technieken te hanteren om de ouderbetrokkenheid op je school te evalueren en te versterken;
• concrete tools hanteren om de ouderbetrokkenheid op je school te vergroten e

Eerstvolgende start: donderdag 15 maart 2018, 09u30 Locatie: Van der Valk / Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Borgerhout
Kempeneers Dorien
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

Ouders lopen vaak in de buitenbaan van de school. Hierdoor worden kansen gemist. Deze vorming verkent met behulp van handige en beproefde tools hoe ouders bondgenoten kunnen worden van de school. De opgedane kennis en tools stellen je in staat om een gedragen visie en acties rond ouderbetrokkenheid uit te werken. Inspraak, participatie, actieve betrokkenheid in het schoolgebeuren: er zijn veel mogelijkheden om na te gaan hoe ouders (nog meer) bondgenoot kunnen worden van de school. Scholen met een goede ouderbinding halen hier voordeel uit: een warmer schoolklimaat, meer gemotiveerde leerkrachten, frisse ideeën, extra helpende handen, ouders die makkelijker bereikbaar zijn, kinderen die beter presteren enz. Ook bij zorg en remediëring biedt een goed contact met de ouders meer uitzicht op succes. Deze training zet deelnemers op weg om de ouderbetrokkenheid van hun school te evalueren en verder te versterken. De deelnemers nemen de opgedane kennis en tools mee naar hun schoolteam om samen een gedragen visie en acties rond ouderbetrokkenheid uit te werken.

Wat leer je

• toelichten waarom ouderbetrokkenheid belangrijk is voor alle partijen binnen je schoolgemeenschap;
• technieken hanteren om de ouderbetrokkenheid op je school te evalueren en te versterken;
• concrete tools gebruiken om de ouderbetrokkenheid op je school te vergroten;
• deze tools en instrumenten gebruiken om voortrekker te zijn binnen je schoolteam en om een gedragen visie rond ouderbetrokkenheid te creëren;
• constructief omgaan met weerstanden binnen je schoolteam.

Wat kan je

• wat ouderbetrokkenheid betekent en welke positieve effecten er mee gepaard gaan;
• technieken te hanteren om de ouderbetrokkenheid op je school te evalueren en te versterken;
• concrete tools hanteren om de ouderbetrokkenheid op je school te vergroten e

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Deelnemers zijn op de hoogte van acties of visie die in de school leeft of in klasverband aanwezig zijn.

Hoe kan je je verder verdiepen

• Weerstand in het eigen team of bij ouders

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie

Datum: donderdag 15 maart 2018, 09u30
Locatie: Van der Valk / Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Borgerhout