Hoe leer je leerlingen wiskundige problemen oplossen?

Een wetenschappelijk gefundeerde instructieaanpak voor het aanleren van wiskundige probleemoplossende vaardigheden.

Wiskundige problemen kunnen oplossen is een belangrijke troef voor het verdere leven, zowel maatschappelijk als beroepsmatig. Ook in de leerplannen van het secundair onderwijs krijgt deze vaardigheid veel aandacht. Wiskundeleraren zijn bereid hun leerlingen deze vaardigheden aan te leren. De vraag die ze zich stellen is alleen: hoe? Is het voldoende om regelmatig problemen aan te bieden die leerlingen buiten de les proberen op te lossen? Of organiseer je beter klassikale sessies ‘problemen oplossen’? Laat je de leerlingen dan in groepjes werken of individueel?

De wetenschap buigt zich al geruime tijd over deze 21ste eeuwse (?) vaardigheden en leverde tal van essentiële inzichten en voorschriften op in verband met het aanleren van probleemoplossende vaardigheden in de les wiskunde.

Aan de hand van concrete instructie-activiteiten en voorbeelden verduidelijken we deze specifieke en wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Zo leer je leerlingen op een effectieve, efficiënte en aangename manier deze moeilijke vaardigheid aan.

Vanhoyweghen Kristel
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• wanneer men juist spreekt over een wiskundig probleem;
• research-based richtlijnen rond het aanleren van probleemoplossende vaardigheden in de eerste en tweede graad SO;
• op een wetenschappelijke manier aan de slag met kant-en-klare uitgewerkte voorbeelden.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Leraren wiskunde eerste en tweede graad

Extra informatie

Dagdeel