Hoe klonk Ovidius?

Hanteer bewuster de metriek in Latijn.
Als gevolg van nieuwe academische inzichten is er de laatste jaren meer aandacht voor de historische uitspraak van de dactylische hexameter. Ook in het Vlaams onderwijs, waar traditioneel volgens de humanistische methode gelezen wordt, groeit de interesse om het Latijn zo veel mogelijk te laten klinken zoals bij de Romeinen.

Wie ernaar streeft de verzen uit te spreken zoals Ovidius en Vergilius zelf, wordt verrast door de rijkdom aan klank, ritme en betekenis. Deze rijkdom gaat verloren in de icterende lectuur, oorspronkelijk een didactisch hulpmiddel dat zijn doel voorbij is geschoten.

De natuurlijke uitspraak blijkt veel gemakkelijker en intuïtiever, waardoor de poëzie directer en krachtiger wordt ervaren. Scansie en lectuur van poëzie wordt zo haalbaar en motiverend voor alle leerlingen van de klas. In deze workshop worden fragmenten gebruikt uit de Metamorfosen en de Aeneis die vaak gelezen worden in de lessen Latijn.
Kennes Kobe
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek
Per persoon
Schrijf je nu in
16 november 2022
14u00 tot 17u00

Wat leer je

• de basisregels van prosodie in functie van metriek kennen;
• de historische uitspraak van de hexameter hanteren;
• de dynamiek van de hexameter ontdekken;
• didactische werkvormen hanteren om eenvoudig te scanderen;
• een hexameter analyseren in functie van tekstbegrip.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Leerkrachten Latijn tweede en derde graad secundair onderwijs

Extra informatie

Deelnemers kunnen ook fragmenten naar eigen keuze meebrengen om te bespreken.

Halve dag, 14u00 - 17u00:
19 oktober 2022 (Berchem)
of
16 november 2022 (Gent)
of
8 februari 2023 (Brussel)

Locatie

Datum: woensdag 16 november 2022, 14u00 tot 17u00
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent

Datum: woensdag 8 februari 2023, 14u00 tot 17u00
Locatie: Odisee: de co-hogeschool / Stormstraat 2, 1000 Brussel