Hoe babbel-de-babbel je over je denken?

Ontwikkel je kijk op leerstrategieën.
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• hoe je zelf tot leren kan komen. Wat werkt: waar, hoe en wanneer;
• of je in staat bent om over je eigen schouder mee te kijken. Bijvoorbeeld: 'hoe pak ik
een bepaalde taak aan om tot een efficiënt resultaat te komen';
• je metacognitieve vaardigheden te benoemen als je ze inzet.

Inleiding

Jefke leert het meest uit het kijken naar beelden. Aisha leert het meest door het leggen van puzzels. De juf leert het meest door zelf te vertellen. Iedereen ontwikkelt eigen vaardigheden om informatie op te nemen (wat-beer), te verwerken (hoe-beer) en weer te geven (doe-beer). Die individuele verschillen waarop je begrijpt, denkt, problemen oplost, leert en relateert met anderen zijn niet zichtbaar tot we in babbel-de-babbel gaat met het jonge kind (denk aan een vijfde beer van Meichenbaum: ik reflecteer!). Als je jonge kinderen wil meenemen naar een bredere ontwikkeling van hun prille denkvaardigheden, leer je hen de kneepjes van het vak door te modelleren of model te staan. Je babbel-de-babbelt over hoe je te werk gaat, zodat ze kunnen reproduceren en stilaan begrippen kunnen laten kristalliseren.

Wat leer je

• impliciet ingezette denkvaardigheden explicieter maken, zodat ze ook duidelijker gecommuniceerd worden als je ze benoemt naar jonge kinderen toe;
• bij het oplossen van problemen hardop expliciteren en model staan hoe je als
expert in je dagelijkse leven denkt en problemen oplost, zodat het jonge kind de aangeboden vaardigheden kan beoordelen en passend kan maken voor zijn eigen manier van denken.

Wat kan je

• hoe je zelf tot leren kan komen. Wat werkt: waar, hoe en wanneer;
• of je in staat bent om over je eigen schouder mee te kijken. Bijvoorbeeld: 'hoe pak ik
een bepaalde taak aan om tot een efficiënt resultaat te komen';
• je metacognitieve vaardigheden te benoemen als je ze inzet.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (kleuters) en het kleuteronderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Ons verhaal: zin in graag zien
• Denkvaardigheden bewust stimuleren
• 'Tasten' om ontwikkeling te stimuleren
• Ontwikkeling stimuleren door kansrijke spellen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie