Het leerproces van kleuters in kaart: Taal en Rekenen

Stap voor stap doorheen de Cito-toetsen Taal en Rekenen voor kleuters

De Cito-toetsen voor kleuters laten je toe om de vorderingen van je kleuters doorheen de kleuterschool te volgen en in beeld te brengen. Ze helpen je om de remediëring van specifieke problemen op maat te organiseren. We bekijken hoe de afname werkt, wat je eruit kunt halen en hoe je dit in een leerlingvolgsysteem kunt gieten. Dit gebeurt stap voor stap aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen.
We besteden ook aandacht aan de koppeling tussen deze toetsen en andere kleutertesten van Cito.

Simoens Elly
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Opvolgen en evalueren
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• de verschillende stappen van de Cito-toetsen taal/rekenen voor kleuters onderscheiden;
• de toetsresultaten lezen, analyseren en rapporteren;
• hoe je deze toetsen kunt koppelen aan andere instrumenten van Cito: het Volginstrument voor de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling en het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid.

Docenten

Boekentip

Cito-toetsen Taal voor peuters; taal voor kleuters
cito-toetsen Rekenen voor peuters; rekenen voor kleuters

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Extra informatie

dagdeel