Het creëren van een oase van rust

Beleef de meerwaarde van een creatieve sfeerschepping.

Kinderen hebben nood aan rustige plekjes op school, in de buitenschoolse opvang. We beleven de meerwaarde van een creatieve sfeerschepping en gaan samen aan de slag om oasen te ontwerpen voor de eigen school/buitenschoolse opvang.
Dag 1
Vanuit verschillende zintuiglijke methodieken bespreken we verschillende principes om sfeer te scheppen en kinderen tot rust te brengen. We willen inspirerend zijn door vele concrete haalbare ideeën te illustreren met gevarieerd beeldmateriaal en zelf te maken sfeervoorwerpen. Door de Joeron-methodiek tenslotte toe te passen ervaren we zelf de meerwaarde.
Dag 2
Hier gaan we aan de slag in kleine groepjes. In Villa iMagina, huis van de verbeelding, wordt onze uitdaging om enkele ruimtes (tent, caravan, lokaal, tafels, gang…) sfeervol in te richten met professionele en zelf ontworpen sfeermakers. In de namiddag nodigen we kinderen uit om te genieten van deze ingerichte ruimtes.
Dag 3
In de voormiddag gaan we op stap en bezoeken we twee sfeervolle ruimtes voor kinderen.
In de namiddag sluiten we deze vorming af met een inhoudelijke reflectie over de gepresenteerde eigen realisaties van RUST!

Derie Joep
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

•de eigenheid van verschillende zintuiglijke methodieken (o.a. snoezelen, Joeron-methodiek, Reggio-pedagogiek) kennen;
•hoe je vanuit deze zintuiglijke methodieken verschilde sfeervolle ‘oases van rustig genieten’ voor kinderen kunt creëren: op zonder, onder een paraplu, of tafel, in de tuin, in een hoekje, tent of caravan;
•zelf te ervaren wat de meerwaarde is van creatieve sfeerschepping met eenvoudig vaak ook kosteloos of gerecupereerde voorwerpen voor een totale zintuiglijke beleving van verwondering;
•deze bovenstaande inzichten in een aantal praktische oefeningen te vertalen voor verschillende doelgroepen die ter plaatse op bezoek komen te genieten en tot RUST te komen;
•de transfer maken om ideeën voor sfeerschepping en het creëren van oases van rust toe te passen in je eigen school of buitenschoolse opvang;
• de Joeron-methodiek creatief toepassen om kinderen een gestructureerd komen in oase van rust voor te bereiden en te begeleiden.

Docenten

Boekentip

Derie J. , Van Oosthuyze R. Zorg voor rust: het grote snoezelboek.

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Extra informatie

Tussentijdse opdrachten: alle opgedane inzichten en ideeën te vertalen naar de eigen klaspraktijk en deze ervaring tijdens trainingsdag 3 a.d.h.v. een creatieve portfolio of ppt te delen met de andere cursisten.
3 dagen