Herstelgericht werken op school

Groeikansen voor de hele school.

Bij een probleem of conflict (ruzie, vechtpartij, pesten, onbeleefd gedrag) bieden klassieke straffenniet altijd een duurzame oplossing. Deze maatregelen hebben geen blijvendeffect omdat de leerling niet geleerd heeft verantwoordelijkheid te nemen.


Een herstelgerichte benadering gaat op zoek naar eenalternatief voor een sanctionerend beleid. Het gaat om een integrale aanpakgebaseerd op twee pijlers: positieve relaties - verbondenheid en herstel in derelatie. In deze vorming verken je verschillende methodieken om hiermee aan deslag te gaan in jouw klas- en schoolcontext.


Dag 1

Je maakt kennis met de achtergrond (theorie) van herstelgericht werken. Je leert de principes van een proactieve cirkel kennen en oefent samen met de groep. Je leert de basisbeginselen van een herstelgesprek en oefent aan de hand van een aantal cases.


Dag 2

Je maakt kennis met een geweldloze taal en houding. Je oefent de bouwstenen van verbindende communicatie aan de hand van concrete situaties. Je leert een aantal herstelgerichte methodieken kennen zoals bijvoorbeeld een herstelcirkel.

Vroemans Anouk
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• kennismaken met de (theoretische) principes van herstelgericht werken;
• de houding van de facilitator oefenen in diverse methodieken (proactieve cirkel, herstelgesprek);
• de basisprincipes van verbindende communicatie kennen en gebruiken in concrete situaties.

Docenten

Boekentip

Herstelgericht handelen met leerlingen. Groeikansen voor de hele school, M. Beerten en T. Van Waterschoot, Gompel & Svacina Bv

Praktische informatie

Voor wie

Buitenschoolse opvang, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs, Buitenschoolse kinderopvang

Extra informatie

teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be