Herstelgericht werken met de Sorrybox

Werk op een verbindende manier rond herstel na een conflict in of rond de school. (voor buitengewoon secundair onderwijs)

Concentratiescholen, scholen uit de B-stroom en het buitengewoon onderwijs komen vaker in aanraking met probleem- en regelovertredend gedrag. Werken met straffen en belonen blijkt meestal onvoldoende te zijn.

Via de Sorrybox en het herstelgericht werken gaan we op zoek naar een meer verbindende manier om met negatief gedrag om te gaan. De principes van de sociaal-emotionele ontwikkeling, geweldloze communicatie en nieuwe autoriteit zijn de basis om herstelgericht te werken rond probleemgedrag bij jongeren. Vanuit deze principes help je het kind en de jongere om incidenten samen met de begeleider of leerkracht te analyseren en goed te maken. Bovendien geeft het handvatten aan leerlingbegeleiding en leerkrachtenteams in het omgaan met moeilijk gedrag.

De Sorrybox is een digitale tool met eenvoudige methodieken om het goed te maken, herstelvaardigheden te ontwikkelen, samen met de jongere stil te staan bij gedrag, te reflecteren met collega’s over conflicten en een herstelbeleid te ontwikkelen. Werk op een verbindende manier rond herstel na een conflict in of rond de school.

Beke Eric
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• de tien basisprincipes voor een goed herstelbeleid op school;
• inzicht krijgen in concrete werkvormen om met jongeren te werken rond het herstellen van conflicten;
• werken en praten vanuit een geweldloze communicatie en nieuwe autoriteit met jongeren;
• concreet werken met de Sorrybox, een concrete webapplicatie met herstelmethodieken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs: B-stroom - Buitengewoon secundair onderwijs: type basisaanbod, type 3, type 9, OV 1, OV 2, OV 3, GES …