Herstelgericht werken met de Sorrybox

Werk op een verbindende manier rond herstel na een conflict in of rond de school.
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• verschil te maken tussen een sanctie• en een herstelbeleid in de klas en op school;
• inzicht te krijgen in concrete werkvormen om met kinderen te werken rond het herstellen van conflicten;
• werken en praten vanuit een geweldloze communicatie en nieuwe autoriteit met kinderen;
• de 10 basisprincipes voor een goed herstelbeleid op school;
• hoe je concreet werkt met de Sorrybox, een concrete webapplicatie met herstelmethodieken.

Inleiding

Bij regelovertredend of storend gedrag denken we nog vaak in termen van straffen en belonen. Tijdens deze vorming ga je op zoek naar een meer verbindende manier om met negatief gedrag om te gaan. Je vertrekt van de principes van de sociaal-emotionele ontwikkeling, geweldloze communicatie en nieuwe autoriteit om herstelgericht te werken rond probleemgedrag van kinderen. Vanuit deze principes help je het kind om incidenten samen met de begeleider of leerkracht te analyseren en goed te maken. Gedrag, gevoelens en gedachten worden uit elkaar gehaald zodat de 'emotionele schade' na het conflict op een verbindende manier wordt hersteld. In de vorming wordt een digitale toolbox aangereikt met methodieken om te werken rond herstel na een conflict in of rond de school: de Sorrybox.

Wat leer je

• aan de slag gaan met de inzichten vanuit het herstelgericht werken;
• anders optreden na een conflict: niet alleen denken in termen van straf maar ook in termen van herstel van de (emotionele) schade;
• aan de slag met de webapplicatie van de Sorrybox.

Wat kan je

• verschil te maken tussen een sanctie• en een herstelbeleid in de klas en op school;
• inzicht te krijgen in concrete werkvormen om met kinderen te werken rond het herstellen van conflicten;
• werken en praten vanuit een geweldloze communicatie en nieuwe autoriteit met kinderen;
• de 10 basisprincipes voor een goed herstelbeleid op school;
• hoe je concreet werkt met de Sorrybox, een concrete webapplicatie met herstelmethodieken.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basis- en het secundair onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie