Herstelgericht werken met de sorrybox

Werk op een verbindende manier rond herstel na een conflict in of rond de school.

Bij regelovertredend of storend gedrag denken we nog vaak in termen van straffen en belonen. Je gaat op zoek naar een meer verbindende manier om met negatief gedrag om te gaan. De principes van de sociaal-emotionele ontwikkeling, geweldloze communicatie en nieuwe autoriteit zijn de basis om herstelgericht te werken rond probleemgedrag van kinderen. Vanuit deze principes help je het kind/de jongere om incidenten samen met de begeleider of leerkracht te analyseren en goed te maken.

Beke Eric
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• de 10 basisprincipes voor een goed herstelbeleid op school;
• inzicht krijgen in concrete werkvormen om met kinderen/jongeren te werken rond het herstellen van conflicten;
• werken en praten vanuit een geweldloze communicatie en nieuwe autoriteit met kinderen/jongeren;
• concreet werken met de Sorrybox, een concrete webapplicatie met herstelmethodieken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs, Buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

Sorrybox is een digitale tool met eenvoudige methodieken om “het” goed te maken, herstelvaardigheden te ontwikkelen, samen met de jongere stil te staan bij gedrag, te reflecteren met collega’s over conflicten en een herstelbeleid te ontwikkelen. Werk op een verbindende manier rond herstel na een conflict in of rond de school.
Volledige dag