Herstelgericht werken in de klas

Leer omgaan met conflicten in de klas.

Tijdens een schooljaar worden we vroeg of laat geconfronteerd met spanningen of conflicten in een klasgroep. Soms gaan ook ouders zich hiermee bemoeien. De druk rust op de schouders van de leerkracht. Hoe kan je in een dergelijk klimaat nog lesgeven of leerdoelen behalen? Deze tweedaagse opleiding maakt je sterker in het omgaan met conflicten in de klas. Thema’s die je behandelt zijn:
• hoe kan je de zorgen die er in de klas zijn openlijk bespreken en tot een gedeelde verantwoordelijkheid komen?
• hoe creëer je een klas waarin kinderen/jongeren elkaar ondersteunen wanneer het moeilijk gaat en elkaar durven aanspreken op negatief gedrag?
• hoe pak je kleine conflicten snel aan?

Dag 1
• het waarom en hoe van “proactieve” cirkelgesprekken;
• aanbrengen van en reflectie over de preventiepiramide van Johan Deklerck;
• insteek rond verbindend communiceren: waarom en hoe?;
• de herstelvragen ervaren met een persoonlijke oefening.

Dag 2
• belang van aandacht voor kwetsing a.d.h.v. de stroom van het leven van Johan Deklerck;
• reflectie over bieden van zorg en structuur vanuit het Social Discipline Window (IIRP);
• oefenen van een herstelgesprek via een eenvoudige casus.

Huyzentruyt Wim
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• wat de visie is van herstelgericht werken;
• herstel kennen als een integrale aanpak van preventie tot genezing;
• verschillende herstelgerichte methodieken;
• alternatieven verkennen voor straffen;
• de kracht kennen van herstelgericht werken: herstel als een kans, herstel als het terugwinnen van vrijheid.

Docenten

Boekentip

Samen Wijs, herstelgericht werken op school, Ligand, Acco

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs - (Buitengewoon) secundair onderwijs - Zorg in en rond de school