Herstelgericht werken in de klas

Leer omgaan met conflicten in de klas

Tijdens een schooljaar krijgt elke klasgroep te kampen met spanningen of conflicten. Soms gaan ook ouders zich ermee bemoeien. De druk rust op de schouders van de leerkracht. Hoe kan je in een dergelijk klimaat nog lesgeven of leerdoelen behalen? Deze tweedaagse opleiding maakt je sterker in het omgaan met conflicten in de klas. Thema’s die je behandelt zijn:
• hoe kan je de zorgen die er in de klas zijn openlijk bespreken en tot een gedeelde verantwoordelijkheid komen?
• hoe creëer je een klas waarin kinderen/jongeren elkaar ondersteunen wanneer het moeilijk gaat en elkaar durven aanspreken op negatief gedrag?
• Hoe pak je kleine conflicten snel aan?

Huyzentruyt Wim
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• wat de visie is van herstelgericht werken
• herstel kennen als een integrale aanpak van preventie tot genezing
• verschillende herstelgerichte methodieken
• alternatieven verkennen voor straffen
• de kracht kennen van herstelgericht werken - herstel als een kans, herstel als het terugwinnen van vrijheid.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

2 dagen