Herstelgericht werken in de klas

Leer omgaan met conflicten in de klas.
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• wat de visie is van herstelgericht werken;
• herstel kennen als een integrale aanpak van preventie tot genezing;
• verschillende herstelgerichte methodieken;
• alternatieven verkennen voor straffen;
• de kracht kennen van herstelgericht werken. Herstel als een kans. Herstel als het terugwinnen van vrijheid.

Inleiding

Tijdens een schooljaar krijgt elke klasgroep te kampen met spanningen of conflicten. Soms gaan ook ouders zich ermee bemoeien. De druk rust op de schouders van de leerkracht. Hoe kan je in een dergelijk klimaat nog lesgeven of leerdoelen behalen? Deze tweedaagse opleiding maakt je sterker in het omgaan met conflicten in de klas. Thema's die je behandelt zijn: Hoe kan je de zorgen die er in de klas zijn openlijk bespreken en tot een gedeelde verantwoordelijkheid komen? Hoe creëer je een klas waarin kinderen elkaar ondersteunen wanneer het moeilijk gaat en elkaar durven aanspreken op negatief gedrag? Hoe pak je kleine conflicten snel aan?

Wat leer je

• proactieve cirkels modereren;
• herstelgerichte cirkels modereren;
• individuele herstelgesprekken leiden.

Wat kan je

• wat de visie is van herstelgericht werken;
• herstel kennen als een integrale aanpak van preventie tot genezing;
• verschillende herstelgerichte methodieken;
• alternatieven verkennen voor straffen;
• de kracht kennen van herstelgericht werken. Herstel als een kans. Herstel als het terugwinnen van vrijheid.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Directie, zorgteam, leerlingenbegeleiders, beleidsondersteuners van het basis- en secundair onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Masterclass: Hergo opleiding

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie