Help, ik begrijp jullie woorden niet

Opbouw van woordenschat bij anderstalige of taalzwakke peuters en kleuters

De vorming op 25/1/2021 gaat online door.


Heb je veel anderstalige peuters of kleuters in je klas? Deze kinderen begrijpen jou niet altijd en jij zit met de handen in het haar. Hoe pak je dat het beste aan? Hoe bouw je woordenschat stapsgewijs op? Hoe kun je meer taalleerwinst generen vanuit ‘kwaliteitsvolle interactie’? We gaan uitgebreid in op al deze vragen. Info, praktijkvoorbeelden en talige gezelschapsspelletjes krijgen ruimschoots aandacht. Ontdek ingrediënten om beter voorbereid in een taalgemengde klas te werken.

Verbeken Greet
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• de stappen kennen van het taalverwervingsproces bij anderstaligen;
• de ‘drie taalgroeimiddelen’ kennen;
• welke woordenschat een kind eerst nodig heeft en waarom;
• interactieve werkvormen en taalspelletjes kennen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs