Grammar Rules, OK?

De plaats van grammatica in het moderne vreemde talenonderwijs

In deze sessie gaan we na wat we kunnen leren uit recent onderzoek omtrent Second Language Acquisition en Neurobiology met betrekking tot de rol van grammatica bij taal leren. In hoeverre kunnen we ons grammaticaonderwijs op basis van die inzichten efficiënter maken?

Samen bekijken we een aantal typische grammatica topics, zoals passief, indirecte rede, onregelmatige werkwoorden, werkwoordstijden … die vaak nog overwegend aan de hand van regels aangebracht en ingeoefend worden.

 

We gaan in het grootste deel van de sessie proefondervindelijk aan de slag met een aantal manieren om grammatica (vaak via een meer lexicale weg) aan te brengen en in te oefenen. We bekijken ook kritisch enkele typische oefenvormen en sturen die bij tot effectievere activiteiten. We werken daarvoor met taalrijke, authentieke contexten en veel visualisering. Via activerende werkvormen en een grotere leerlingbetrokkenheid willen we zo het effectieve leerresultaat vergroten en de leerlingen taalvaardiger maken. 

Leys Bruno
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• grammatica op een activerende en functionele manier in je lessen integreren;
• keuzes maken omtrent je grammatica-aanpak op basis van wetenschappelijke inzichten omtrent taalverwerving;
• echte, contextrijke voorbeelden hanteren voor het aanbrengen en inoefenen van grammatica.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs: leerkrachten Engels, Duits en Frans

Extra informatie

Het toegelichte lesmateriaal is overwegend in het Engels, hoewel de navorming ook inspirerend kan zijn voor leraren van andere vreemde talen. Er wordt ook gewerkt met enkele voorbeelden uit andere vreemde talen.