Gesprekken die ertoe doen: aan de slag met levensvragen van kinderen

De exploratie van je eigen levensvisie en die van kinderen.
De wereld waarin we leven is complex. Kinderen (en wijzelf) worden geconfronteerd met moeilijke vraagstukken zoals migratie, klimaatverandering, ongelijkheid, diversiteit. Ze hebben een eigen mening over de wereld. Tegelijk missen ze nog tools om te leren omgaan met onzekerheid, hun waardevolle stem te laten horen en hun eigen zinvolle betekenis aan deze wereld toe te voegen. Door in gesprek te gaan, erop uit te trekken, op onderzoek te gaan, willen we kinderen toerusten om hierin te groeien. Op die manier bieden we betekenisvol onderwijs aan. Want als kinderen voelen dat ze die vragen niet mogen stellen, vervallen ze in stilzwijgen of rebelleren.

Ben je geïnteresseerd in kinderen hun uitdagende vragen over betekenis en zingeving en wil je samen met hen onderzoeken welke antwoorden er te vinden zijn? Durf je al dialogeren over actuele en soms spannende onderwerpen en diep je dit graag nog wat uit? Wil je als leerkracht/leermeester samen met de leerlingen vormgeven aan de wereld? Dan nemen we je graag mee in ons verhaal. In deze workshop gaan we heel concreet aan de slag met methodieken die de dialoog verbreden, verrijken en verdiepen. We werken vanuit oefeningen en voorbeelden en maken ook de vertaalslag naar jouw praktijk. We zetten in op een persoonlijke aanpak, op leren van elkaar en voorzien concrete hand-outs die je meteen kan inzetten in de klaspraktijk.
Christiaens Griet
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• werken met het vragenmodel van T. Kopmels;
• de (meervoudige) levensbeschouwelijke dimensie in een leermiddel ontdekken;
• werkvormen kiezen in functie van het soort vraag;
• oog hebben voor levensbeschouwelijk kapitaal/diversiteit in de klas en die ook benutten.

Docenten

Boekentip

Verhalen vertellen en vragen stellen, T. Kopmels, Noordhoff

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Basisonderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
7 december 2022 (Gent)
of
26 april 2023 (Brussel)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: woensdag 26 april 2023, 09u30 tot 12u30
Locatie: Odisee: de co-hogeschool / Stormstraat 2, 1000 Brussel