Gedrag in de klas bekijken vanuit verbinding en functies

Durf te kijken naar verbinding, functie en eigen aandeel bij het groeiproces van gedragsmoeilijkheden naar het aanleren van positieve gedragsmomenten.

Omgaan met gedragsmoeilijkheden en -stoornissen binnen de klaspraktijk vraagt heel wat van de school, leerkrachten, ondersteuners, therapeuten én leerlingen! Daarom zoemen we in op school-en klasniveau waarbij verschillende kaders, methodieken en de basishouding aan bod komen en geoefend worden. Hierbij maken we telkens de transfer naar de eigen school-en werkcontext. De functie van gedrag staat centraal met goede beeldvorming, verbinding en tools naar het ganse team, de klasgroep en de individuele leerling. We werken met verschillende werkvormen en versterken mekaar vanuit verschillende werkcontexten én functies. Eigen casusmateriaal mag op voorhand doorgestuurd worden. 

Van Dyck Karen
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon
Schrijf je nu in

Wat leer je

• zicht krijgen op beeldvorming bij gedrag op school-en klasniveau waarbij de schoolvisie gekoppeld wordt aan regels en afspraken;
• het verschil tussen een gedragsprobleem of -stoornis herkennen: kenmerken en verschil in basisaanpak;
• over (in)formeel onderzoek bij gedrag en observatie a.d.h.v. gedragsfunctieanalyse, ABC-schema, prikkelverwerking, emotionele ontwikkeling;
• de basishouding, kaders en strategieën om met probleemgedrag aan de slag te gaan zowel op school-en klasniveau als op maat van de individuele leerling;
• enkele extra materialen kennen waarbij de inclusie-gedachte en het oplossingsgerichte denken voorop staan.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie

Eigen inbreng van casussen is mogelijk. Gelieve deze minimum een week voor de aanvang van de vorming te sturen naar info@tenz.be.

Locatie

Datum: maandag 15 maart 2021, 09u30 tot 16u30
Locatie: Centrum d'Abdij / Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge