Gedrag in de klas bekijken vanuit verbinding en functies

Durf te kijken naar verbinding, functie en eigen aandeel bij het groeiproces van gedragsmoeilijkheden naar het aanleren van positieve gedragsmomenten

Omgaan met gedragsmoeilijkheden en -stoornissen binnen de klaspraktijk vraagt heel wat van de school, leerkrachten, ondersteuners, therapeuten én leerlingen! Daarom zoomen we in op school-en klasniveau waarbij verschillende kaders, methodieken en de basishouding aan bod komen en geoefend worden. Hierbij maak je telkens de transfer naar de eigen school-en werkcontext. De functie van gedrag staat centraal met aandacht voor goede beeldvorming, en verbinding. Hiervoor gebruiken we allerlei tools voor het ganse team, de klasgroep en de individuele leerling. We werken met verschillende werkvormen en versterken mekaar vanuit verschillende werkcontexten én functies. 

Van Dyck Karen
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding
Per persoon
Schrijf je nu in
14 maart 2022
09u30 tot 16u30

Wat leer je

• zicht krijgen op beeldvorming bij gedrag op school-en klasniveau waarbij de schoolvisie gekoppeld wordt aan regels en afspraken;
• het verschil tussen een gedragsprobleem of -stoornis herkennen: kenmerken en verschil in basisaanpak;
• over (in)formeel onderzoek bij gedrag en observatie a.d.h.v. gedragsfunctieanalyse, ABC-schema, prikkelverwerking, emotionele ontwikkeling;
• de basishouding, kaders en strategieën om met probleemgedrag aan de slag te gaan zowel op school-en klasniveau als op maat van de individuele leerling;
• enkele extra materialen kennen waarbij de inclusie-gedachte en het oplossingsgerichte denken voorop staan.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie

Eigen inbreng van casussen is mogelijk. Gelieve deze minimum een week voor de aanvang van de vorming te sturen naar info@tenz.be.

Individugerichte vorming:
Volledige dag, 9u30 - 16u30

Webinar:
Volledige dag, 9u30 - 16u30

Locatie

Datum: maandag 14 maart 2022, 09u30 tot 16u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent

Getuigenissen

"Je krijgt een beter inzicht in de verschillende aanpakstrategieën bij zorgenkinderen. Ook het kaderen in de schoolvisie; het is belangrijk dat zoveel mogelijk collega's en de directie dit te horen krijgen."
Gerda  

"Duidelijk overzicht van tools op alle niveaus (school, leerkracht, leerling) werkt inspirerend enerzijds en frist op anderzijds."
Marie-Anne