Fysica in het heelal

Leer het Hertzsprung•Russell•diagram (HRD) gebruiken om de structuur en evolutie van sterren te begrijpen.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• hoe een HRD wordt opgebouwd;
• wat de betekenis is van de plaats van een ster in het HRD;
• dat de aanblik van het HRD van een sterrenpopulatie afhangt van de ouderdom van de sterren waaruit die sterpopulatie is opgebouwd;
• inzicht verwerven in de interpretatie van beeldmateriaal genomen in diverse golflengten.

Inleiding

Het Hertzsprung-Russell-diagram (HRD) is een van de belangrijkste werkinstrumenten om de structuur en evolutie van sterren te begrijpen. Diep het HRD uit, ondersteund met oefeningen en een practicum, waarin je aan de hand van reële astronomische data zelf een HRD plot.

De mogelijkheid het heelal waar te nemen in diverse golflengten van het elektromagnetische spectrum heeft geleid tot tal van ontdekkingen en nieuwe inzichten. Via een uitgewerkte online activiteit breng je de leerlingen hier op een prettige en boeiende wijze
mee in contact. Dit alles wordt gekaderd binnen de levensloop en het levenseinde van lichte en zware sterren enerzijds en de structuur van het heelal anderzijds.

Wat leer je

• een HRD interpreteren;
• zelf een HRD plotten;
• een hemelobject situeren op een sterrenkaart.

Wat kan je

• hoe een HRD wordt opgebouwd;
• wat de betekenis is van de plaats van een ster in het HRD;
• dat de aanblik van het HRD van een sterrenpopulatie afhangt van de ouderdom van de sterren waaruit die sterpopulatie is opgebouwd;
• inzicht verwerven in de interpretatie van beeldmateriaal genomen in diverse golflengten.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Leerkrachten fysica en aardrijkskunde derde graad

Voorkennis

Kennis van het heelal volgens de leerplannen derde graad aardrijkskunde

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs

Locatie