Formatieve evaluatie

Verhoog de motivatie en betrokkenheid van leerlingen.
Onderdeel van uitdaging: Ontwikkeling opvolgen
Per persoon

• het verband leggen tussen leerlingmotivatie en de principes van formatieve assessment;
• leerdoelen en succescriteria op stellen voor jouw leerjaar of vakgebied;
• kinderen zelf verwoorden waar ze staan en wat hun volgende stap is.

Eerstvolgende start: woensdag 18 april 2018, 09u30 Locatie: Hogeschool Odisee / Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Coppens Lieven
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

Laat kinderen de volgende stap zetten in hun leerproces als je:
- elk kind wilt laten zien dat hij kan groeien;
- het belangrijk vindt dat kinderen eigenaar worden van hun leerproces;
- de focus wilt leggen op het leerproces en niet op "het juiste antwoord geven".
'Formatief' betekent dat je de prestaties van het kind niet vergelijkt met die van andere kinderen, maar met zijn eerdere resultaten. Daarmee breng je de persoonlijke ontwikkeling in beeld. Onder 'assessment' verstaan we de manier waarop je kinderen vooruithelpt in hun leerproces, onder andere door feedback te geven, vragen te stellen, door het leerdoel helder te maken en door aan te geven hoe een 'goed' leerresultaat eruitziet. Kinderen krijgen terugkoppeling van de leerkracht maar ook van klasgenoten. Bovendien leren ze om zelf te reflecteren op hun leerresultaten. Zo maak je het 'leren' zichtbaar.

Wat leer je

• aan je collega's verwoorden waarom formatieve assessment de motivatie en de verantwoordelijkheid bij de leerlingen verwoordt;
• op verschillende manier leerdoelen en succescriteria opstellen;
• verschillende systemen inzetten die kinderen kunnen gebruiken om op het juiste niveau te werken.

Wat kan je

• het verband leggen tussen leerlingmotivatie en de principes van formatieve assessment;
• leerdoelen en succescriteria op stellen voor jouw leerjaar of vakgebied;
• kinderen zelf verwoorden waar ze staan en wat hun volgende stap is.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd. Een aantal jaren klaservaring is aangewezen.

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De zichtbaar lerende school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie

Datum: woensdag 18 april 2018, 09u30
Locatie: Hogeschool Odisee / Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas