Flexibele leerwegen na het onthaalonderwijs

Over de pijnpunten in het Vlaamse onderwijs en hoe flexibele leerwegen antwoord kunnen bieden.

Door omstandigheden kan de docente dit schooljaar deze vorming niet opnemen. Onze excuses voor dit ongemak.

Vorming 28/1/2020: basisonderwijs; vorming 7/5/2020: secundair onderwijs

Zowel in het basis- als secundair onderwijs stromen anderstalige nieuwkomers na het onthaalonderwijs door naar het regulier onderwijs waar ze samen met Nederlandstalige klasgenoten schoollopen. Bij de overstap naar het regulier onderwijs moeten deze leerlingen doorgaans op verschillende leergebieden nog heel wat bijbenen. Scholen en leraren staan voor de belangrijke uitdaging om hiermee om te gaan. Hoe organiseer je bijvoorbeeld onderwijs voor een 15-jarige leerling die nog nooit Frans heeft gevolgd? Op welke manier kan je optimale onderwijskansen bieden aan een 9-jarige wiskundeknobbel die nog heel wat moeite heeft met Nederlands? Hoe kan je de unieke bagage die leerlingen meebrengen uit hun thuisland creatief inzetten? Onder welke voorwaarden zijn vrijstellingen mogelijk? Tijdens deze opleiding leer je over de mogelijkheden en valkuilen van flexibele leerwegen voor anderstalige nieuwkomers na het onthaalonderwijs.

Vandecandelaere Machteld
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• zicht krijgen op uitdagingen in het vervolgonderwijs;
• kennismaken met flexibele leerwegen die mogelijk zijn binnen de huidige regelgeving;
• de randvoorwaarden en valkuilen herkennen in het realiseren van flexibele leerwegen.

Docenten

Boekentip

Flexibele leerwegen: inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs, M. Vandecandelaere, N. Van den Branden, G. Juchtmans, M. Vandenbroek en B. De Fraine, Lannoo

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs - (Buitengewoon) secundair onderwijs - Zorg in en rond de school