Filosofie in het secundair onderwijs

Effectief en gebalanceerd filosofie onderwijzen.

Filosofie vindt haar vaste plaats in het secundair onderwijs. Met de hervormingen bouwt het programma zich de komende jaren verder uit. Materiaal wordt aangeboden en voor veel leerkrachten is het een zoektocht hoe je filosofie moet aanbieden. Soms is het handboek toch niet helemaal toereikend en wil je meer loskomen van de methode, maar hoe doe je dat? Wie weet heb je besloten om helemaal geen methode te kiezen, maar echt zelf de lessen vorm te geven. Naast de kennismaking met filosofische thema’s en belangrijke denkers zal er vooral aandacht moeten zijn voor praktijk van het filosoferen. Onderzoek toont aan dat het voor de leerlingen in het secundair onderwijs belangrijk is dat er voldoende balans is tussen filosofie en filosoferen.


In deze vorming wordt je meegenomen in de zoektocht die we allemaal al hebben gemaakt en vullen we elkaar aan. Je krijgt zicht op de manier waarop filosofie in het onderwijs aan bod kan komen en kunt daarin zelf jouw persoonlijke pad kiezen waarin je vervolgens begeleid wordt. Je onderzoekt samen welke inhouden je kunt aanbieden en hoe je een goede balans met de praktijk van filosoferen kunt vinden. Je maakt kennis met een waaier aan werkvormen die zowel de filosofie als het filosoferen helpen ontwikkelen. De dag is opgebouwd in drie onderdelen


Deel 1: kennismaken en ontdekken welke vragen er leven bij elke deelnemer

– Wat doe je nu al met filosofie?

– Welke ideeën leven er?

– Wat ‘moet’ er in de lessen zitten?


Deel 2: evalueren en filosofie

– Kun je filosofie evalueren? En filosoferen?

– Welke ervaringen leven er?

– Wat weten we uit andere landen/ de wetenschap/ etc.?

– Verschil tussen formatief en summatief en de examen-cultuur op secundaire scholen


Deel 3: Ontwerpen van lessen die passen bij jouw eigen opdracht

– Hoe balanceer je?

– Welke kennisdoelen wil je behalen?

– Welke vaardigheden? En hoe vaak moet je dat herhalen?


Afhankelijk van de groep kunnen er onderdelen meer of minder aan bod komen.

Fischer Monique
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• het verschil benoemen tussen filosofie en filosoferen en het belang ervan inzien;
• een waaier aan werkvormen kennen die je kunt inzetten bij het ontwerpen van lessen;
• een eigen filosofische grondhouding te vinden die jou helpt om leerlingen te begeleiden in meer abstracte denkprocessen;
• verschillende thema’s opsporen die je zowel kunt linken aan theoretische filosofie als aan de praktijk van het filosoferen;
• een evaluatieplan te maken voor een jaar filosofie op school;
• jouw eigen plan vorm te geven aangevuld met ideeën van anderen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs: tweede en derde graad, TSO en ASO (5 en 6) en A-doorstroomfinaliteit (3 en 4)

Voorkennis

Je geeft al les in een vak dat nu ook de focus op menswetenschappen heeft.

Extra informatie

Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30: 17 november 2022 (Turnhout)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be