Filosoferen in het secundair onderwijs

Effectief en gebalanceerd filosofie onderwijzen.

Met de komst van de nieuwe eindtermen na de modernisering van het secundair onderwijs krijgt filosofie een duidelijke plaats als wetenschapsdomein. Dat betekent dat er specifieke eindtermen komen voor het wetenschapsdomein filosofie. Voor veel scholen en leerkrachten is het een zoektocht waar en hoe je filosofie moet aanbieden. Sommige koepels kiezen voor ‘het vak’ filosofie, anderen vullen het aan binnen bestaande vakken. Naast kennismaken met filosofische thema’s en belangrijke denkers is er ook aandacht voor praktijk van het filosoferen. Onderzoek toont aan dat het voor de leerlingen in het secundair onderwijs belangrijk is dat er voldoende balans is tussen filosofie en filosoferen.

 

In deze vorming krijg je zicht op de manier waarop filosofie in het onderwijs aan bod komt in de ons omringende landen. Je onderzoekt welke inhouden je kunt aanbieden en hoe je een goede balans met de praktijk van filosoferen kunt vinden. Je maakt kennis met een waaier aan werkvormen die zowel de filosofie als het filosoferen helpen ontwikkelen.

Fischer Monique
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• het verschil benoemen tussen filosofie en filosoferen en het belang ervan in dit nieuw wetenschapsdomein;
• een waaier aan werkvormen kennen die je kunt inzetten bij het ontwerpen van lessen;
• verschillende thema’s opsporen die je zowel kunt linken aan theoretische filosofie als aan de praktijk van het filosoferen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs: tweede en derde graad (TSO en ASO)

Voorkennis

Je geeft al les in een vak dat nu ook de focus op menswetenschappen heeft.

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Volledige dag, 9u30-16u30

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: donderdag 18 november 2021, 09u30 tot 16u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem