Faalangst, weg ermee! Zelfvertrouwen, kom op ermee!

Leer over de do's en don'ts bij het begeleiden van leerlingen.

Dat lukt me nooit! Help, ik kan dat niet en zal het ook nooit kunnen! Ik weet er niets van ... Niemand snapt me, niemand gelooft me ,maar ik weet het zeker: ik kan dat niet ... Faalangst of angst te mislukken doet zich voor in situaties waarin een kind denkt te moeten presteren en hierbij, vaak ten onrechte, gelooft dat de kans op mislukken groot is. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt beschreven wat faalangst is en hoe je dit kan herkennen. Er worden handvatten aangereikt om het zelfvertrouwen bij kinderen op te krikken en faalangst te voorkomen en/of aan te pakken thuis en op school. Je staat stil bij de vormen, kenmerken en oorzaken van faalangst. Je denkt na over je leerkrachtstijl: hoe kan ik faalangst preventief aanpakken tijdens mijn lesgeven? Hoe ondersteun ik ouders in de omgang met deze kinderen en jongeren. Via voorbeelden krijg je handvatten om dit probleem effectief aan te pakken. Er is tijd en ruimte voor vragen en bedenkingen.

Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• (verdoken) faalangst herkennen en bespreekbaar maken;
• met ouders constructief (af)spreken;
• je leerkrachtstijl kritisch bekijken en bijsturen waar wenselijk.

Wat kan je

• de verschillende vormen van faalangst herkennen en leerlingen hierin coachen;
• de do's•and•don'ts bij de aanpak van leerlingen met faalangst;
• hoe je met ouders over deze problematiek kan communiceren;
• handvatten om in de klas rond deze problematiek te werken.

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs

Iedereen actief in het basis- of secundair onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Onderpresteren aanpakken
• l've got my mind set on you
• Leren, gebeurt dat in je brein?

Extra informatie

Theorie gekoppeld aan praktijk, met beeld- en casusmateriaal