Expliciete Directe Instructie

Verhoog de leerprestaties en de verantwoordelijkheid bij je leerlingen.

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een concreet en helder stappenplan dat ondersteund wordt door onderwijskundig onderzoek. Via deze aanpak verhoog je de effectiviteit van jouw lessen. Dat doe je door kwalitatieve instructies aan te bieden, gerichte feedback te geven en je leerlingen actief te betrekken. Je geeft instructies en controleert door het stellen van gerichte vragen voortdurend of alle leerlingen de leerstof begrijpen. Dankzij EDI wordt de leerkracht terug de expert die gaandeweg de verantwoordelijkheid overdraagt aan de leerlingen. Dit heeft op zijn beurt een positief effect op de leerprestaties en de leerwinst van elke leerling. EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren.

De Clerck Stefan
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Activiteiten ontwerpen

Wat leer je

• hoe je de motivatie en betrokkenheid van je leerlingen verhoogt;
• een lesdoel te formuleren met een concept en een vaardigheid;
• aan de hand van het lesdoel een effectieve instructie te ontwerpen;
• te controleren of al je leerlingen de leerstof begrijpen.

Docenten

Boekentip

Expliciete Directe Instructie, tips en technieken voor een goede les, J. Hollingsworth en S. Ybarra, Nederlands bewerking M. Schmeier, Pica en Abimo

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs, Lager onderwijs

(Buitengewoon) lager onderwijs - Zorg in en rond de school