Evalueren zonder punten te geven: formatieve assessment

Verhoog de motivatie en betrokkenheid van kinderen door hen zelf hun groei te leren inschatten aan de hand van doelen en succescriteria
Laat kinderen de volgende stap zetten in hun leerproces als je:
• elk kind wilt laten zien dat hij kan groeien;
• het belangrijk vindt dat kinderen eigenaar worden van hun leerproces;
• de focus wilt leggen op het leerproces en niet op “het juiste antwoord geven”.

‘Formatief’ betekent dat je de prestaties van het kind niet vergelijkt met die van andere kinderen, maar met zijn eerdere resultaten. Daarmee breng je de persoonlijke ontwikkeling in beeld.
Onder ‘assessment’ verstaan we de manier waarop je kinderen vooruithelpt in hun leerproces, onder andere door feedback te geven, vragen te stellen, het leerdoel helder te maken en aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruitziet. Kinderen krijgen terugkoppeling van de leerkracht maar ook van klasgenoten. Bovendien leren ze om zelf te reflecteren op hun leerresultaten. Zo maak je het ‘leren’ zichtbaar.
Coppens Lieven
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• het verband leggen tussen motivatie en de principes van formatieve assessment;
• hoe je leerdoelen en succescriteria opstelt voor je klas;
• hoe je kinderen zelf kunt laten verwoorden waar ze staan en wat hun volgende stap is;
• aan je collega’s verwoorden waarom formatieve assessment de motivatie en de verantwoordelijkheid bij de kinderen verhogen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

(Buitengewoon) lager onderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Halve dag, 9u00 - 12u00: 15 februari 2023 (Gent)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: woensdag 15 februari 2023, 09u00 tot 12u00
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent