Evalueren zonder punten te geven. Een onbekende (?) bondgenoot? Een concrete introductie op formatief evalueren

Verhoog de motivatie en betrokkenheid van leerlingen door hen zelf hun groei te leren inschatten aan de hand van doelen en succescriteria.

Laat kinderen de volgende stap zetten in hun leerproces als je:
• elk kind wilt laten zien dat hij kan groeien;
• het belangrijk vindt dat kinderen eigenaar worden van hun leerproces;
• de focus wilt leggen op het leerproces en niet op “het juiste antwoord geven”
‘Formatief’ betekent dat je de prestaties van het kind niet vergelijkt met die van andere kinderen, maar met zijn eerdere resultaten. Daarmee breng je de persoonlijke ontwikkeling in beeld.
Onder ‘assessment’ verstaan we de manier waarop je kinderen vooruithelpt in hun leerproces, onder andere door feedback te geven, vragen te stellen, door het leerdoel helder te maken en door aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruitziet.
Kinderen krijgen terugkoppeling van de leerkracht maar ook van klasgenoten. Bovendien leren ze om zelf te reflecteren op hun leerresultaten. Zo maak je het ‘leren’ zichtbaar.

Coppens Lieven
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Opvolgen en evalueren
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• het verband leggen tussen leerlingmotivatie en de principes van formatieve assessment;
• weten hoe je leerdoelen en succescriteria opstellen voor jouw klas;
• weten hoe je kinderen zelf kunt laten verwoorden waar ze staan en wat hun volgende stap is;
• aan je collega’s verwoorden waarom formatieve assessment de motivatie en de verantwoordelijkheid bij de leerlingen verwoordt.

Docenten

Boekentip

Clarke S. Leren zichtbaar maken met Formatieve Assessment. Pelckmans Pro en Bazalt

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs

Buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs (eerste graad)

Extra informatie

Dagdeel