Evalueren na een muzische activiteit

Met leerlingen processen en producten bespreken.

Muzische vorming evalueren is voor veel scholen een zoektocht. In deze sessie ondersteunen we je door enkele concrete inzichten en instrumenten aan te bieden die aansluiten bij de visie op breed evalueren. Je leert hoe je samen met leerlingen over het product en het proces van een activiteit kunt reflecteren. Daartoe krijg je enkele concrete praktijkvoorbeelden en methodieken. Deze vorming is een belangrijke eerste stap om een bredere muzische ontwikkeling en groei van leerlingen in kaart te brengen.

Halve dag: enkel sessie Evalueren na een muzische activiteit
Volledige dag: inclusief sessie Muzische vorming rapporteren


Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek
Per persoon
Schrijf je nu in
18 november 2022
09u00 tot 16u00
9 februari 2023
09u00 tot 16u00

Wat leer je

• je visie op breed evalueren toepassen op muzische vorming;
• diverse vragen stellen over het muzisch proces;
• zinvolle criteria koppelen aan een muzische opdracht;
• methodieken kennen die reflectie over product en proces uitlokken.

Docenten

Boekentip

Zeppelin. Didactiek voor muzische vorming, K. Crul, Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Voorkennis

Muzische ontwerpen

Hoe kan je je verder verdiepen

Muzische vorming rapporteren

Extra informatie

Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u00 - 16u00:
18 november 2022 (Brussel)
of
9 februari 2023 (Gent)
(Inclusief sessie Muzische vorming rapporteren)

Halve dag, 9u00 - 12u00:
13 oktober 2022 (Kortrijk)
(Enkel sessie Evalueren na een muzische activiteit)

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: donderdag 13 oktober 2022, 09u00 tot 12u00
Locatie: Eekhout Academy / Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Datum: vrijdag 18 november 2022, 09u00 tot 16u00
Locatie: Huis van het GO! / Willebroekkaai 36 1000 Brussel

Datum: donderdag 9 februari 2023, 09u00 tot 16u00
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent