Emotionele geletterdheid

(Jonge) kinderen leren omgaan met emoties.
Ook (jonge) kinderen krijgen te maken met gevoelens van vreugde en trots, maar ook pijn en onveiligheid of gevoelens die voortvloeien uit verlies- en conflictsituaties. Door kinderen van jongs af aan goed te leren omgaan met hun emoties, kunnen we hen weerbaar maken zodat ze ook later stevig in hun schoenen staan en gezonde relaties kunnen aangaan. Maar hoe help je een kind daarbij? Vooral heel gevoelige kinderen kunnen regelmatig overspoeld worden door (heftige) emoties. Als volwassene schrikken we daar vaak zelf van. Soms proberen we deze heftige gevoelens uit de weg te gaan of stil te leggen uit angst voor de gevolgen. Toch weten we (uit eigen ervaring) dat dit niet altijd een goede oplossing is. In deze vorming ontdek je hoe je kunt omgaan met verborgen emoties of emotionele uitbarstingen. Je krijgt tips om de aard van de gevoelens te achterhalen en de signalen juist te interpreteren. Zo leer je gepast reageren zodat je deze kinderen kunt leren omgaan met hun emoties.
Michiels An
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding

Wat leer je

• kinderen met heftige emoties reguleren;
• het verband ontdekken tussen emoties, behoeften en (lastig) gedrag;
• inzicht krijgen in cluster-emoties en hoe je kinderen kunt helpen ermee om te gaan.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
14 oktober 2022 (Gent)
of
24 januari 2023 (Berchem)

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: vrijdag 14 oktober 2022, 09u30 tot 12u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent

Datum: dinsdag 24 januari 2023, 09u30 tot 12u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem