Effectieve instructie- en evaluatiemethodes bij het schrijfonderwijs

Leer leerlingen schrijfstrategieën aan.

Uit onderzoek blijkt dat schrijven een zeer complexe vaardigheid is. Zeker beginnende schrijvers hebben moeite om deze vaardigheid onder de knie te krijgen. Studies tonen aan dat er wereldwijd ongerustheid heerst over de schrijfvaardigheden van leerlingen. Worstelen jouw leerlingen ook met het schrijven van teksten? Ben je zelf zoekende naar effectieve instructie- en evaluatiemethodes om hen hierin te ondersteunen?

Tijdens deze vorming staan we kort stil bij de resultaten van een grootschalige bevraging omtrent de stand van zaken in het Vlaamse schrijfonderwijs. Hoe ziet de schrijfinstructie van leerkrachten er uit en is die in overeenstemming met wat onderzoek naar voor schuift als effectief? Daarna gaan we tijdens de hands-on workshop aan de slag met ‘schrijftandem’: een veelbelovende schrijfmethode voor leerlingen uit de derde graad. Deze wetenschappelijk geteste methode is gebaseerd op twee belangrijke instructiepraktijken, namelijk expliciete of directe instructie en samenwerkend schrijven. Tot slot gaan we dieper in op het evalueren van teksten en reiken we tools aan om hiermee om te gaan.

De Smedt Fien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen
Per persoon
Schrijf je nu in

Wat leer je

• hoe het schrijfproces is opgebouwd;
• wat wetenschappelijk onderzoek zegt over effectieve schrijfinstructie en evaluatie;
• concrete handvaten hoe je leerlingen kunt ondersteunen in het plannen, schrijven en reviseren van teksten;
• hoe je ‘schrijftandem’ kunt inzetten in de klaspraktijk;
• hoe je teksten kunt evalueren.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

Lager onderwijs: derde graad

Locatie

Datum: woensdag 3 februari 2021, 09u30 tot 12u30
Locatie: Hogeschool Odisee / Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

Datum: vrijdag 23 april 2021, 09u30 tot 12u30
Locatie: Centrum d'Abdij / Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge