Effectief Rekenonderwijs: rekenverhalen, verdiepingssessie

Rekenverhalen als de ontmoetingsplek van rekenen, taal en algemene kennis.

‘Een probleem is pas echt opgelost als de leerling begrijpt wat hij heeft gedaan en kan vertellen waarom dit de juiste aanpak is.’ (William A. Brownell)

Rekenverhalen of vraagstukken laten leerlingen oefenen met praktische rekenproblemen en zo leren ze om uit talige informatie rekenkundige besluiten te trekken. Tijdens het uitleggen en oefenen ligt de nadruk op het noteren en verwoorden van de stappen die worden genomen om de opgaven op te lossen. We gebruiken hiervoor het vierstapmodel van Polya als krachtig didactisch instrument. Daarnaast bekijken we effectieve werkvormen om rekenverhalen op te lossen. We leren ook hoe je in je dagelijkse lespraktijk aansluit op de onderwijsbehoeften van zwakke en sterke rekenaars.

Herrijgers Bart
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• het vierstapmodel van Polya hanteren;
• didactische tips om met vraagstukken en stappenplannen aan de slag te gaan;
• werkvormen om rekenverhalen op te lossen;
• het belang van aandacht voor woordenschat;
• het omgaan met verschillen effectief organiseren in jouw les.

Docenten

Boekentip

Effectief rekenonderwijs op de basisschool, M. Schmeier, Pica en Pelckmans Pro

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs, Lager onderwijs

Lager onderwijs - Zorg in en rond de school

Voorkennis

Effectief Rekenonderwijs, basissessie

Locatie

Datum: woensdag 11 maart 2020, 09u30 tot 12u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven