Effectief Rekenonderwijs: basis- en vervolgsessie (automatisatie)

Haal meer uit je wiskundeles. Haal meer uit je leerling. (Basissessie) - Automatiseren als basis voor begrijpen. (Vervolgsessie)

Basissessie:

Effectief rekenonderwijs zet de leer-kracht terug in de kracht van het lesgeven. Leer hoe je de leerwinst vergroot tijdens je les wiskunde en dit door op verschillende zaken in te zetten: een duidelijk lesplan met heldere doelen, een stapsgewijze overgang van instructie tot zelfstandig werken, dagdagelijks automatiseren, kennis over hoe je alle rekenaars doet groeien. Deze aanpak vraagt geen nieuwe methode, je kan met je eigen methode aan de slag.


Vervolgsessie:

We bespreken het belang van automatiseren als basis voor meer complexe rekenhandelingen en bekijken de beste manier om leerstof te automatiseren. We staan ook stil bij hoe je een beleid rond automatiseren uitwerkt. Je gaat naar huis met een waaier aan praktische tips om een gevarieerd aanbod in de klas uit te bouwen.

Van den Berge Lien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

Basissessie:
• beschrijven hoe een effectieve rekenles er concreet uitziet in de dagelijkse praktijk;
• inzichten verwerven om meer rekensuccessen te behalen bij je leerlingen;
• stapsgewijs leerlingen zelfstandig laten werken.

Vervolgsessie:
• het belang van automatiseren en ideeën om een beleid uit te werken;
• de samenhang tussen oefenen en begrijpen;
• materialen en werkvoren voor in de klas uit te werken.

Docenten

Boekentip

Effectief rekenonderwijs op de basisschool, M. Schmeier, Pelckmans Pro en Pica

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

Lager onderwijs

Hoe kan je je verder verdiepen

Effectief Rekenonderwijs: automatisatie, vervolgsessie

Extra informatie

Praktisch - vervolgsessie automatisatie: Breng materiaal mee waarmee je in de klas werkt rond automatiseren. Breng een les(onderwerp) mee over automatiseren voor de week na de vorming.