Een muzisch project opzetten

Bedenk vernieuwende invalshoeken voor muzisch/geïntegreerde projecten.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• korte of langere (geïntegreerde) projecten bedenken die vertrekken vanuit kunst en cultuur;
• verschillende mogelijke organisatievormen kennen;
• in team nadenken over concepten voor projecten.

Inleiding

Bij projectmatig werken is een centraal thema vaak de lijm die verschillende activiteiten met elkaar verbindt: dit geeft de leerlingen houvast, motivatie en betrokkenheid. Voor leerkrachten en teams is het een Uitdaging om dat centrale thema muzisch te vertalen en daarbij linken op te zoeken met kunst en cultuur. Deze workshop zet teams aan de slag om net die kansen op te sporen. In deze sessie maak je aan de hand van speelse methodieken kennis met verschillende formats en organisatievormen voor kunstzinnige projecten. Je brainstormt over het verloop van je project en zoomt in op specifieke muzische activiteiten die er deel van uitmaken. Na deze sessie liggen de krijtlijnen op tafel voor je project. Deze vorming kan gekoppeld worden aan het ontwerpen van projecten binnen Zill.

Wat leer je

• een kleinschalig muzisch project op poten zetten op klasniveau, of grootschalig op schoolniveau;
• kansen benutten om projectthema's te verbinden met kunst, cultuur, expressie

Wat kan je

• korte of langere (geïntegreerde) projecten bedenken die vertrekken vanuit kunst en cultuur;
• verschillende mogelijke organisatievormen kennen;
• in team nadenken over concepten voor projecten.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De kunstzinnige school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie