Een kind met ADHD in je klas: een maatje meer

Verwerf inzichten die ondersteunen bij het opstellen van een individueel plan.
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• welke primaire en secundaire kenmerken horen bij de diagnose ADHD;
• dat de diagnose ADHD wijst op een aantal gemeenschappelijke kenmerken, maar dat dit niets afdoet aan de individuele verschillen;
• welke psychologische verklaringsmodellen elk een deel van het gedrag van kinderen met ADHD verklaren en je helpen een adequate aanpak vorm te geven.

Inleiding

Het 'maatje meer' uit de titel van deze vorming heeft meerdere betekenissen:
- een kind met ADHD heeft een aantal kenmerken in grotere mate: Problemen om adequaat aandacht te geven, met afremming op het juiste moment, moeite om rustig te zijn als dit gevraagd wordt;
- onderwijs en behandeling is per definitie maatwerk: een kind met ADHD vraagt een individuele aanpak;
- twee kinderen met het label ADHD vragen een eigen aanpak;
- een kind met ADHD vraagt extra inspanningen van de leerkracht. Deze vormingssessie biedt een kader om het functioneren van een kind met ADHD op een gedetailleerde wijze te observeren en naar verklaringen en samenhang te zoeken. Op die manier kan je de aanpak van het kind vormgeven en flexibel aanpassen.

Wat leer je

• nagaan hoe ADHD zich manifesteert bij het individuele kind om maatwerk te leveren;
• putten uit een aantal werkvormen/inzichten om een individueel plan op te stellen.

Wat kan je

• welke primaire en secundaire kenmerken horen bij de diagnose ADHD;
• dat de diagnose ADHD wijst op een aantal gemeenschappelijke kenmerken, maar dat dit niets afdoet aan de individuele verschillen;
• welke psychologische verklaringsmodellen elk een deel van het gedrag van kinderen met ADHD verklaren en je helpen een adequate aanpak vorm te geven.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs, in het bijzonder het zorgteam, CLB en hulpverleners

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie